Privacybeleid

Met ingang van 25 september 2020

Scroll to top

2021.10.06

1. Het belang van uw privacy

Bij Race Roster vinden wij uw privacy erg belangrijk. Wij snappen dat u ons bepaalde persoonsgegevens toevertrouwt als u onze website (raceroster.com) en de hierbij behorende diensten (samen “het Platform”) gebruikt.

LEES DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG VOORDAT U HET PLATFORM GEBRUIKT OF IEMAND ANDERS TOESTAAT OF OPDRACHT GEEFT HET PLATFORM TE GEBRUIKEN. DOOR AAN RACE ROSTER VRIJWILLIG PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN EN ONS PLATFORM TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U DIT BELEID HEBT GELEZEN EN BEGRIJPT.

2. Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen?

Het Platform is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Race Roster North America Corporation, (hierna te noemen “Race Roster” of “wij” of “ons” of het “Bedrijf”). Race Roster is collectief actief onder de bedrijfsnamen Race Roster US Inc., Race Roster Running UK Ltd.en Race Roster North America Corporation. Als u op enig moment zorgen of vragen over privacy hebt of uw persoonsgegevens wilt inzien, neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar privacy@raceroster.com, te bellen naar 1-855-969-5515 of per post via Race Roster, 4281 Express Lane, Suite M9706, Sarasota, Florida, United States, 34249 of Race Roster, 186 York St. London, Ontario, Canada, N6A 1B5, Attention: Privacy Officer.

Ingezetenen van de EU kunnen hun rechten van betrokkenen ook uitoefenen door contact op te nemen met onze Privacy Officer (privacy@raceroster.com), tevens de Functionaris voor Gegevensbescherming van Race Roster (zie Artikel 9 van dit beleid: Naleving AVG bij Race Roster).

3. Persoonsgegevens die wij verzamelen

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens over een identificeerbare persoon die van gebruikers en/of bezoekers (“u” of “uw”) van het Platform worden verzameld.

We kunnen uw Persoonsgegevens rechtstreeks van u of via evenementorganisatoren verkrijgen voor de hieronder vermelde doeleinden. In het belang van duidelijkheid en voor de toepassing van dit Privacybeleid kunt “u” een van de volgende bronnen van Persoonsgegevens zijn:

 1. geregistreerde gebruikers die evenementen organiseren en plannen (“Managers”)
 2. gebruikers die kaarten, goederen en diensten voor evenementen willen kopen, zich willen aanmelden voor of willen doneren aan evenementen (zowel gratis als betaald) en die door Managers op het Platform op de lijst zijn geplaatst (“Registranten”), en
 3. andere gebruikers, die geen Manager zijn, of bezoekers van het Platform (“andere niet-managers”).

Op grond van onze beleid met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens 2021 (1 januari 2021 – 31 december 2021) stellen wij u in kennis over het feit dat wij de volgende categorieën Persoonsgegevens over u hebben verzameld en Persoonsgegevens hebben gebruikt en gedeeld zoals hieronder vermeld in Artikel  3.1 (Persoonsgegevens), 4 (Hoe worden mijn Persoonsgegevens gebruikt?) en 5 (Delen van Persoonsgegevens). In de volgende tabel is te zien welke categorieën Persoonsgegevens zijn verzameld en met welke categorieën ontvangers wij elke categorie hebben gedeeld. 

Categorie
Persoonsgegevens
Voorbeelden van
Persoonsgegevens
Categorieën ontvangers waarmee Persoonsgegevens worden gedeeld, indien deze worden gedeeldRECHTSGRONDSLAG voor de verwerking
1. IdentificatorenDit kunnen onder andere de volgende zaken zijn: een echte naam, alias, postadres, uniek persoonlijk id, online id, IP-adres, afbeelding of foto, video-opnames, e-mailadres, accountnaam of andere soortgelijke identificatoren.Openbaarmaking voor zakelijke doeleinden  (1) Dienstverleners zoals betalingsverwerkers, providers van fraudepreventie- en beveiligingsdiensten, providers van analysediensten en externe auditors, en (2) openbare instanties/overheidsinstanties en (3) derden indien wettelijk verplicht, en (4) voor onze dagelijkse bedrijfsuitoefening.
Verkoop: Niet verkocht
Verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met u (in het geval van (4), uit hoofde van art. 6.1(b) AVG Verwerking is noodzakelijk voor nakoming van een wettelijke plicht (in alle gevallen onder (1),(2), (3), uit hoofde van art. 6.1(c) AVG)


2. Persoonsgegevens
Dit kunnen gegevens zijn als naam, telefoonnummer, adres of medische gegevens met betrekking tot coronatesten en/of -status, medische dossiers en/of documenten aangaande medische verklaringen overeenkomstig het toepasselijk recht (Frankrijk en Italië (alleen)) en alle overige betaalgegevens.Openbaarmaking voor zakelijke doeleinden  (1) Dienstverleners zoals betalingsverwerkers, providers van fraudepreventie- en beveiligingsdiensten, providers van analysediensten en externe auditors, en (2) openbare instanties/overheidsinstanties en (3) derden indien wettelijk verplicht, en (4) voor onze dagelijkse bedrijfsuitoefening.
Verkoop: Niet verkocht
Verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met u (in het geval van (4), uit hoofde van art. 6.1(b) AVG Verwerking is noodzakelijk voor nakoming van een wettelijke plicht (in alle gevallen onder (1),(2), (3), uit hoofde van art. 6.1(c) AVG)
3. ConsumentenkenmerkenDit kan onder andere zijn kledingmaat of geslacht.Openbaarmaking voor zakelijke doeleinden:  (1) Dienstverleners zoals providers van analysediensten en (2) openbare instanties/overheidsinstanties en (3) derden indien wettelijk verplicht, en (4) voor onze dagelijkse bedrijfsuitoefening.
Verkoop: Niet verkocht
Verwerking is noodzakelijk met als doeleinde rechtmatige belangen van het Bedrijf (in het geval onder (1) en (4), uit hoofde van art. 6.1(f) AVG Verwerking is noodzakelijk voor nakoming van een wettelijke plicht (in alle gevallen onder (2) en (3), uit hoofde van art. 6.1(c) AVG)
4. Accountgegevens/commerciële informatie van klantenDit kunnen onder andere zijn: producten of diensten die zijn gekocht, verkregen of overwogen of overige gegevens over aankoop- en consumptiegeschiedenis of aankoop- of consumptietrends, persoonlijke getuigenissen met betrekking tot producten of diensten.Openbaarmaking voor zakelijke doeleinden  (1) Dienstverleners zoals betalingsverwerkers, providers van fraudepreventie- en beveiligingsdiensten, providers van analysediensten en externe auditors, en (2) openbare instanties/overheidsinstanties en (3) derden indien wettelijk verplicht, en (4) voor onze dagelijkse bedrijfsuitoefening.
Verkoop: Niet verkocht
Verwerking is noodzakelijk met als doeleinde rechtmatige belangen van het Bedrijf (in het geval onder (1) en  (4), uit hoofde van art. 6.1(f) AVG Verwerking is noodzakelijk voor nakoming van een wettelijke plicht (in alle gevallen onder (2) en (3), uit hoofde van art. 6.1(c) AVG)
5. Informatie over internetgebruikDit kan onder andere zijn: informatie over uw interactie met een internetwebsite, applicatie of advertentie.Openbaarmaking voor zakelijke doeleinden  (1) Dienstverleners zoals betalingsverwerkers, providers van fraudepreventie- en beveiligingsdiensten en providers van analysediensten (2) openbare instanties/overheidsinstanties en (3) derden indien wettelijk verplicht, en (4) voor onze dagelijkse bedrijfsuitoefening.
Verkoop: Niet verkocht
Verwerking is noodzakelijk met als doeleinde rechtmatige belangen van het Bedrijf (in het geval onder (1) en (4), uit hoofde van art. 6.1(f) AVG Verwerking is noodzakelijk voor nakoming van een wettelijke plicht (in alle gevallen onder (2) en (3), uit hoofde van art. 6.1(c) AVG)
6. LocatiegegevensDit kunnen onder andere zijn: exacte fysieke locatie of bewegingen en reispatronen.Openbaarmaking voor zakelijke doeleinden  (1) Dienstverleners zoals betalingsverwerkers, providers van fraudepreventie- en beveiligingsdiensten, providers van analysediensten en externe auditors, en (2) openbare instanties/overheidsinstanties en (3) derden indien wettelijk verplicht, en (4) voor onze dagelijkse bedrijfsuitoefening.

Verkoop: Niet verkocht
Verwerking is noodzakelijk met als doeleinde rechtmatige belangen van het Bedrijf (in het geval onder (1) en (4), uit hoofde van art. 6.1(f) AVG Verwerking is noodzakelijk voor nakoming van een wettelijke plicht (in alle gevallen onder (2) en (3), uit hoofde van art. 6.1(c) AVG)
7. Zintuiglijke gegevensDit kunnen onder andere zijn: geluidsopnames van het klantenservicecallcenter.Openbaarmaking voor zakelijke doeleinden  (1) Dienstverleners zoals providers van beveiligingsdiensten, providers van analysediensten en externe auditors, en (2) openbare instanties/overheidsinstanties en (3) derden indien wettelijk verplicht, en (4) voor onze dagelijkse bedrijfsuitoefening.

Verkoop: Niet verkocht
Verwerking is noodzakelijk met als doeleinde rechtmatige belangen van het Bedrijf (in het geval onder (1) en (4), uit hoofde van art. 6.1(f) AVG Verwerking is noodzakelijk voor nakoming van een wettelijke plicht (in alle gevallen onder (2) en (3), uit hoofde van art. 6.1(c) AVG)

3.1. Persoonsgegevens

Inloggen: om op het Platform in te loggen, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen of Facebook gebruiken om u aan te melden. Het door u gekozen wachtwoord wordt gehasht opgeslagen, zodat het zelfs bij Race Roster niet bekend is. En als u zich aanmeldt via sociale media, worden geen van uw profielgegevens van Facebook door Race Roster verzameld. We verzamelen ook uw IP-adres of unieke apparaat-id om eventueel verdacht gebruik van het Platform te kunnen onderzoeken.

Managers: we verzamelen Persoonsgegevens van u als u dergelijke gegevens vrijwillig aan het Platform verstrekt, zoals wanneer u zich aanmeldt om als Manager toegang te krijgen tot het Platform. Neem contact met ons op als u vragen hebt of gebruik het Platform om een evenement of activiteit te beheren. De Persoonsgegevens die wij van u verzamelen, omvatten onder andere uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en overige naar u herleidbare persoonsgegevens. Als u gebruikmaakt van onze betalingsverwerkingsdiensten verzamelen wij daarnaast financiële gegevens van u (bijvoorbeeld uw bankrekeninggegevens of een adres) die wij nodig hebben om betalingen mogelijk te maken en gegevens die nodig zijn voor belastingdoeleinden (bijvoorbeeld uw BSN).

Registranten en overige niet-managers: Wij verzamelen Persoonsgegevens van u als u vrijwillig gegevens aan het Platform verstrekt (waaronder aanmeldpagina’s voor evenementen binnen het Platform), zoals wanneer u zich aanmeldt om toegang te krijgen tot het Platform (als Manager of anderszins), wanneer u zich als Registrant aanmeldt voor een evenement, wanneer u goederen en diensten afneemt, een donatie doet, contact met ons opneemt voor vragen, een van onze enquêtes invult of gebruikmaakt van bepaalde delen van het Platform. De Persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn onder andere uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, factureringsgegevens en overige gegevens die naar u herleidbaar zijn. Managers kunnen verder aanmeldpagina’s voor evenementen aanmaken om praktisch alle gegevens van Registranten te verzamelen in verband met de aanmelding voor een evenement of activiteit van een Manager op het Platform. Als een Registrant vrijwillig Persoonsgegevens verstrekt in verband met aanmelding voor een evenement of anderszins, dan zijn deze gegevens beschikbaar voor ons en worden deze overeenkomstig dit Privacybeleid door ons bewaard.

3.2. Bronnen van Persoonsgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens verkrijgen rechtstreeks van u , van uw apparaten, van uw e-mailaccouts, gesprekslogs of sociale-media-accounts, van dienstverleners als analysebedrijven, gemeenschappelijke marketingproviders , orderverwerkers, van andere derden, zoals gegevensproviders, van andere personen, zoals vrienden of familie, en we kunnen Persoonsgegevens over u creëren. Zie bovenstaande tabel voor specifiekere informatie over elke categorie Persoonsgegevens. 

Als u ervoor heeft gekozen om een Race Roster-account aan te maken via een extern account, zoals OneASICS, ontvangen we basisgegevens die binnen dit account worden bewaard, waaronder uw e-mailadres. Als u ervoor heeft gekozen uw OneASICS-account aan uw Race Roster-account te koppelen, ontvangen we gegevens over uw OneASICS-account, zoals uw naam, e-mailadres en gegevens met betrekking tot uw wedstrijdregistratie(s) of wedstrijdresultaat/-resultaten. 

3.3. Niet persoonsgebonden gegevens:

Niet-identificeerbare gegevens: als u gebruikmaakt van het Platform, verzamelen we bepaalde niet-identificeerbare persoonsgegevens (“Niet Persoonsgebonden Gegevens”). De Niet Persoonsgebonden Gegevens die wij verzamelen, omvatten onder andere kenmerken van uw apparaat en software, internetbrowsertype, domeinnamen van uw internetserviceprovider, uw geografische locatie bij benadering (ten minste land). Deze worden passief verzameld met behulp van verschillende technologieën en kunnen op zichzelf niet worden gebruikt om u in het bijzonder te identificeren. We verzamelen ook Niet Persoonsgebonden Gegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het voornoemde type) van derden. De gegevens die wij verzamelen van derden kunnen worden gecombineerd met de gegevens die wij verzamelen.

Cookies en andere sessie-id’s: voor de exploitatie van het Platform maken we gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw apparaat worden geplaatst als u het Platform gebruikt. Onze cookies helpen aanvullende functies voor het Platform aan te bieden en helpen ons het gebruik van diensten nauwkeuriger te analyseren. Ons Platform kan bijvoorbeeld via uw browser een cookie instellen waarmee u toegang kunt krijgen tot het Platform zonder dat u een wachtwoord hoeft te onthouden dat u vervolgens meer dan eens tijdens een bezoek moet invullen. Deze cookies kunnen worden gebruikt om inhoud die u te zien krijgt (waaronder advertenties) op het Platform en op andere internetwebsites die u in de toekomst misschien bezoekt op u af te stemmen. Cookies worden ook gebruikt voor analyse van websitegebruik, zodat wij inzicht krijgen in de manier waarop ons Platform wordt gebruikt en hoe het kan worden verbeterd. Cookies kunnen sessiecookies (d.w.z. deze wordt gewist aan het einde van de browsersessie) or permanente cookies (d.w.z. deze blijven op uw browser staan totdat ze worden gewist of totdat ze verlopen). Let op: omdat cookies bestandjes met alleen tekst zijn, kunnen ze niet worden uitgevoerd op uw apparaat, niet op uw apparaat zoeken naar andere gegevens of gegevens naar andere personen overdragen.

Via de voorkeursinstellingen van uw webbrowser kunt u:

 1. berichten ontvangen als er nieuwe cookies worden geplaatst
 2. cookies uitschakelen en/of
 3. cookies verwijderen

Raadpleeg de helppagina’s van uw webbrowser om te kijken hoe u dit kunt doen. We raden u aan cookies niet uit te schakelen, omdat u hierdoor van sommige van de functies van het Platform gebruik kunt maken. Lees voor meer informatie over de door Race Roster gebruikte en geplaatste cookies onze  Cookieverklaring.

Geaggregeerde of gedeïdentificeerde Persoonsgegevens: omdat wij de gebruikers van ons Platform steeds beter willen leren begrijpen en van dienst willen zijn, voeren we vaak onderzoek uit naar de demografische kenmerken, interesses en het gedrag van onze klanten. Dit onderzoek omvat het samenstellen en analyseren van geaggregeerde Persoonsgegevens. Deze geaggregeerde gegevens zijn niet naar u persoonlijk herleidbaar en worden daarom in het kader van dit Privacybeleid beschouwd en behandeld als Niet Persoonsgebonden Gegevens.

4. Hoe worden mijn Persoonsgegevens gebruikt en bewaard?

Over het algemeen verzamelen, gebruiken en verstrekken wij uw Persoonsgegevens om u diensten te kunnen leveren en anderszins gerelateerd aan onze bedrijfsvoering. Zie voor specifiekere informatie over het openbaar maken van Persoonsgegevens door ons het artikel “Delen van Persoonsgegevens.” Persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor een of meer van de volgende zakelijke doeleinden:

 • Beheren van interacties en transacties 
 • Leveren van diensten 
 • Onderzoek en ontwikkeling 
 • Kwaliteitsbewaking 
 • Beveiliging 
 • Foutopsporing 

We gebruiken de Persoonsgegevens die we verzamelen conform dit Privacybeleid. We hebben de rechtsgrondslagen die van toepassing zijn op onze verwerkingsactiviteiten hierboven genoemd. Ter bevordering van voornoemde gebruiksdoeleinden is hieronder aanvullende informatie te vinden over de manier waarop wij Persoonsgegevens gebruiken:

Specifieke reden: als u Persoonsgegevens om een bepaalde reden verstrekt, kunnen wij de Persoonsgegevens gebruiken in verband met de reden waarvoor deze zijn verstrekt. Als u bijvoorbeeld per e-mail contact met ons opneemt, dan gebruiken wij de Persoonsgegevens die u verstrekt om uw vraag te beantwoorden of uw probleem op te lossen en sturen we een reactie naar het e-mailadres waarvan het contact afkomstig was. Als u creditcardgegevens of andere financiële accountgegevens verstrekt, dan gebruiken wij deze om betalingen via betalingsverwerkers te verwerken. Betalingsverwerkers houden zich aan de normen van de betaalkaartenbranche (“PCI”) voor gegevensbeveiliging en privacy. We kunnen getuigenissen ook gebruiken voor marketingdoeleinden, mits wij voor gebruik toestemming van u hebben verkregen of als dergelijk gebruik voordat u een getuigenis hebt verstrekt aan u kenbaar is gemaakt. 

Toegang en gebruik: als u uw Persoonsgegevens verstrekt om toegang te krijgen tot het Platform of functies daarvan of om het Platform of functies daarvan te gebruiken, dan gebruiken wij uw Persoonsgegevens om u toegang te verlenen tot het Platform en om uw gebruik van het Platform te monitoren.

Datakoppelingen: Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om datapunten te koppelen en Registranten aanvullende waarde te kunnen bieden. Rugnummers kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om afbeeldingen aan profielen van Registranten te koppelen. Race Roster doet zijn best om de nauwkeurigheid van dergelijke datakoppelingen te waarborgen.

Interne zakelijke doeleinden: we kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor interne zakelijke doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ons helpen verbeteren van de inhoud en functionaliteit van het Platform, beter inzicht te krijgen in onze gebruikers, te beschermen tegen frauduleuze of ongepaste activiteiten of deze te signaleren of aan te pakken, om onze Servicevoorwaarden af te dwingen, om uw account te beheren en u klantenservice te bieden en om het Platform en ons bedrijf in het algemeen te beheren.

Managersmails: wij staan Managers toe ons e-mailsysteem en onze tools, evenals de e-mailadressen van Registranten te gebruiken om contact met Registranten op te nemen voor hun actuele en toekomstige evenementen en voor andere communicatie zoals hierboven omschreven. U kunt dus e-mails van ons systeem ontvangen die van deze Managers afkomstig zijn, maar ook e-mails die rechtstreeks van deze Managers afkomstig zijn. De Manager, en niet Race Roster, is verantwoordelijk voor de inhoud en het verzenden van deze e-mails. Een Registrant wordt altijd de mogelijkheid geboden om zich af te melden voor elektronische berichten. Let op: als u zich afmeldt voor het ontvangen van e-mails van een bepaalde Manager ontvangt u geen e-mails meer van die betreffende Manager via ons Platform, maar kunt u nog wel e-mails van die Manager ontvangen via een andere weg dan ons systeem, conform het eigen Privacybeleid van de Manager waarvoor Race Roster geen aansprakelijkheid aanvaardt.

Overige doeleinden: verdere zakelijke doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en/of openbaar maken, zijn onder andere het delen van Persoonsgegevens met derden voor andere doeleinden dan verkoop of een van de voornoemde zakelijke doeleinden indien nodig of toegestaan op grond van het toepasselijke recht, bijvoorbeeld aan onze dienstverleners die diensten voor ons uitvoeren, aan de overheid of aan private partijen om te voldoen aan de wet of een juridisch proces, aan u of andere partijen op uw verzoek voor de aanvullende doeleinden zoals toegelicht in ons online Privacybeleid, en aan rechtverkrijgenden als onderdeel van een fusie of verkoop van activa (“Overige zakelijke doeleinden”).

Met inachtneming van de beperkingen en plichten van de CCPA en de AVG met betrekking tot deelnemers die woonachtig zijn in de EU/EER mogen onze dienstverleners uw Persoonsgegevens tevens gebruiken voor sommige van de of alle hierboven genoemde zakelijke doeleinden en onderopdrachtnemers in de arm nemen om hen te helpen diensten voor ons uit te voeren. Verder mogen wij uw Persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken zoals vereist of toegestaan op grond van het toepasselijk recht. Wij behandelen al deze doeleinden als Overige zakelijke doeleinden.

Als wij Persoonsgegevens willen gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met dit Privacybeleid, dan wordt u van dit voorgenomen gebruik op de hoogte gesteld voorafgaand aan of op het moment dat de Persoonsgegevens worden verzameld of vragen wij uw toestemming na verzameling, maar voorafgaand aan het gebruik hiervan.

Locatie: Persoonsgegevens die van u worden verzameld kunnen worden overgedragen naar en bewaard in een ander land dan het land waarin de gegevens zijn verzameld. Race Roster maakt gebruik van dienstverleners in de Verenigde Staten die gebruikmaken van servers in Virginia en Oregon. 

5. Delen van Persoonsgegevens

Registranten en Managers en hieraan Gerelateerde Partijen: als u zich aanmeldt voor of doneert aan een evenement of activiteit op het Platform accepteert u dat wij uw Persoonsgegevens verstrekken aan de Managers en Gerelateerde Partijen van dit evenement of deze activiteit. “Gerelateerde Partijen” zijn onder andere liefdadigheidsinstellingen en non-profitorganisaties of andere soorten organisaties die fondsen werven voor specifieke doelen en worden behouden met betrekking tot evenementen die op het Platform worden georganiseerd, evenals andere derden die nodig zijn voor het Platform en Managers, zoals Timers en andere Evenementbeheerders. Iedereen die zich op het Platform bevindt en toegang heeft tot uw gegevens moet uw privacy respecteren in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke privacywetgeving. Deze personen moeten Persoonsgegevens ook verwerken in overeenstemming met de Servicevoorwaarden voor Evenementorgnisatoren van Race Roster. Managers en Gerelateerde Partijen zijn echter niet verplicht uw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid als zij deze gegevens van het Platform af halen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het handelen van deze Managers en Gerelateerde Partijen met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Het is belangrijk dat u het toepasselijke beleid van de Managers en Gerelateerde Partijen van een evenement leest voordat u Persoonsgegevens of andere gegevens verstrekt in verband met het betreffende evenement.

Bedrijfsovernames: naarmate wij onze activiteiten ontwikkelen, kan het zijn dat wij bedrijven of activa verkopen of kopen. In geval van bedrijfsverkoop, fusie, reorganisatie, opheffing of een soortgelijke gebeurtenis, kunnen Persoonsgegevens onderdeel zijn van de overgedragen activa. U erkent en gaat ermee akkoord dat een eventuele opvolger of verkrijger van het Bedrijf (of de activa van het Bedrijf) het recht blijft hebben om uw Persoonsgegevens en overige gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid te blijven gebruiken.

Dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen: we kunnen uw Persoonsgegevens ook met onze dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen delen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid. Onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen zijn gehouden deze Persoonsgegevens te bewaren in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Agenten, consultants en dienstverleners: wij maken, net als veel andere bedrijven, soms gebruik van andere bedrijven om bepaalde aan onze bedrijfsactiviteiten gerelateerde functies uit te voeren. Voorbeelden van dergelijke functies zijn het versturen van informatie, het hosten en bijhouden van databases en het verwerken van betalingen. Als wij deze functies door een ander bedrijf laten uitvoeren, kunnen we het betreffende bedrijf in het kader van het uitvoeren van deze functies gegevens verstrekken, waaronder Persoonsgegevens. Als wij met dienstverleners werken, kunnen uw Persoonsgegevens naar een ander rechtsgebied worden overgebracht om te worden verwerkt of bewaard. Dergelijke gegevens kunnen aan rechtshandhavingsautoriteiten of nationale veiligheidsinstanties worden verstrekt om aan buitenlandse wetgeving te voldoen.

ASICS: Als u ervoor kiest uw Race Roster-account te koppelen aan uw OneASICS-account worden persoonsgegevens (waaronder uw naam, e-mailadres en gegevens van Race Roster, zoals gegevens over uw hardloopactiviteiten) gedeeld met ASICS en worden deze door ASICS verwerkt conform het toepasselijke privacybeleid

Derden: als u expliciet vraagt om bepaalde diensten, waaronder een raceverzekering of een speciaal vervaardigde medaille, dan delen wij beperkte Persoonsgegevens met de derden die u deze diensten leveren, alleen wanneer u hiervoor expliciet toestemming geeft. 

Wettelijke voorschriften: we mogen uw Persoonsgegevens openbaar maken als dit wettelijk verplicht is (onder andere als reactie op een dagvaarding of een verzoek van wetshandhaving, rechtbank of overheidsinstantie) of in het goede vertrouwen dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om:

 1. te voldoen aan een wettelijke plicht;
 2. onze wettelijke rechten, belangen of eigendom of de wettelijke rechten, belangen of eigendom van gebruikers van het Platform te beschermen of te verdedigen;
 3. om in ernstige situaties wangedrag in verband met het Platform te onderzoeken; of
 4. om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van het Platform of het publiek te beschermen.

6. Hoe worden mijn Persoonsgegevens veilig bewaard?

Race Roster heeft essentiële fysieke, organisatorische en technische maatregelen genomen ter bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van de gegevens die we verzamelen. We hebben ook stappen gezet om ongewenst verlies van of vernietiging van of schade aan uw Persoonsgegevens te voorkomen. Hoewel geen enkel systeem 100% veilig is, verkleinen de door Race Roster genomen maatregelen de kans op een gegevenslek aanzienlijk.

Verder raden we u aan uw eigen verantwoordelijkheid te nemen en uzelf te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot uw Race Roster-account door te zorgen dat niemand anders uw computer of apparaat gebruikt als u ingelogd bent, door uit te loggen als u het Platform niet gebruikt en door uw wachtwoord geheim te houden. Race Roster is niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van de door Race Roster genomen maatregelen voor beveiliging van gegevens (dit is geen volledige lijst):

 • Het gebruik van versleuteling wanneer persoonsgegevens worden overgedragen naar en bewaard op de servers van Race Roster. Overdracht tussen uw browser en onze webserver vindt plaats met behulp van Secure Sockets Layer-technologie (SSL);
 • Beperkte toegang tot persoonsgegevens voor personeel van Race Roster op ‘need-to-know’-basis en het gebruik van krachtige authenticatieprocessen;
 • Het gebruik van datacenters met effectieve fysieke en logische maatregelen voor gegevensbeveiliging en het gebruik van gerenommeerde derden die hebben aangetoond zich bewust te zijn van beveiliging; en
 • Beveiligde kantooromgevingen en personeel dat zich sterk bewust is van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van gegevensbescherming.

Geen enkele methode voor het verzenden of bewaren van gegevens is 100% veilig. Daardoor kunnen we de beveiliging van de gegevens die u naar ons verzendt niet garanderen, ook al streven we ernaar uw persoonsgegevens te beschermen. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw Race Roster-account niet meer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van uw account in het geding is), dan moet u ons onmiddellijk van het probleem op de hoogte stellen via privacy@raceroster.com, zodat Race Roster het probleem tijdig kan verhelpen. Houd er ook rekening mee dat e-mail geen beveiligde vorm van communicatie is. Stuur ons daarom nooit gevoelige persoonsgegevens via e-mail. Voorbeelden van gevoelige gegevens zijn socialeverzekeringsnummers of creditcardnummers.

7. Niet voor kinderen jonger dan dertien jaar:

Het Race Roster-Platform is niet ontwikkeld of bedoeld voor het rechtstreeks verzamelen van Persoonsgegevens van kinderen die jonger dan dertien (13) jaar zijn.

Om te waarborgen dat de bepalingen van de U.S. Children’s Online Privacy Protection Act en overige wetten inzake gegevensbescherming wereldwijd gericht op het beschermen van kinderen worden nageleefd, mogen kinderen jonger dan dertien (13) het Platform niet gebruiken en dienen kinderen jonger dan dertien (13) niet rechtstreeks persoonsgegevens aan Race Roster te verstrekken. Misschien woont u in een land waar de leeftijd van digitale meerderjarigheid wettelijk op ouder dan 13 jaar is gesteld. U mag het Platform uitsluitend gebruiken als u deze leeftijd van meerderjarigheid overeenkomstig de plaatselijke wetgeving hebt bereikt. Als u de leeftijd van digitale meerderjarigheid in uw land nog niet hebt bereikt, moet u het gebruik van het Platform onmiddellijk staken. We moedigen ouders en wettelijk voogden aan toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en om ons Privacybeleid te helpen afdwingen door hun kinderen te instrueren nooit zonder hun toestemming Persoonsgegevens te verstrekken via het Platform. Neem contact met ons op als u reden heeft om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 ons via het Platform rechtstreeks Persoonsgegevens heeft verstrekt. Wij doen er dan alles aan om de betreffende gegevens van ons Platform te verwijderen.

8. Hoelang worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw gegevens zolang u een Race Roster-account hebt om ons toe te staan deze te gebruiken voor de in dit Privacybeleid vastgestelde doeleinden. Race Roster heeft echter bewaarschema’s opgesteld om te voorkomen data persoonsgegevens behorend bij een inactief account voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn voor administratieve of zakelijke doeleinden en die niet door Race Roster gearchiveerd hoeven te worden, worden overschreven of gecodeerd, zodat deze niet meer herleidbaar is naar de Race Roster-gebruiker. Houd er echter rekening mee dat derden die de gegevens namens ons bewaren hun eigen bewaarregels hebben.

9. Naleving AVG bij Race Roster

Op grond van de Algemene Verordening gegevensbescherming EU/2016/679 (AVG), bepaalt een Gegevensbeheerder de doeleinden en middelen voor het verwerken van Persoonsgegevens. Race Roster blijft beheerder van alle Persoonsgegevens die worden verstrekt aan en bewaard op het Platform, met inbegrip van de gegevens van Registranten, Managers en Gerelateerde Partijen. Derhalve nemen wij verantwoordelijkheid voor de beveiliging en het gebruik van deze gegevens wanneer wij bevestigingen versturen, betalingen verwerken en in het algemeen Managers en Gerelateerde Partijen bijstaan bij het plannen en beheren van hun evenement (bijvoorbeeld met het verstrekken van gebeurtenissenrapporten, het gebruik van analyse om inzicht te krijgen in de effectiviteit van verschillende verkoopkanalen, het in de markt zetten van het evenement, het verkrijgen van feedback over het evenement, etc.). 

Op grond van de AVG verwerkt een Gegevensverwerker Persoonsgegevens namens de Gegevensbeheerder. Elke partij die van of via het Platform Persoonsgegevens ontvangt of hiertoe toegang heeft, verwerkt Persoonsgegevens en is gebonden aan het Addendum voor Gegevensverwerking van Race Roster. Wanneer Persoonsgegevens door Managers of Gerelateerde Partijen van het Platform worden verwijderd, omdat zij bevoegd zijn de gegevens te downloaden, dan is Race Roster niet langer de Beheerder van dergelijke gedownloade gegevens.

Race Rosters rechtsgronden voor verwerking van Persoonsgegevens zijn onder andere contractuele relaties met Registranten, Managers en Gerelateerde Partijen door middel van de Servicevoorwaarden, nakoming van wettelijke plichten en Race Rosters rechtmatige belang in het zorg dragen voor een effectief platform voor het organiseren van evenementen

Inwoners van de EU die het onderwerp van persoonsgegevens zijn en die in de Europese Unie wonen, kunnen aanvullende grondwettelijke rechten hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens, zoals vermeld in de AVG. Hieronder valt het recht op inzage van hun persoonsgegevens, het recht op verwijdering en correctie van hun persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van deze gegevens of om verwerking van deze gegevens te beperken, en het recht op gegevensportabiliteit. Als u hiertoe een verzoek wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@raceroster.com (Attn: Data Protection Officer). Race Roster heeft een EU Data Subject Rights Procedure ontwikkeld om te waarborgen dat er tijdig en binnen een maand op uw verzoek wordt gereageerd. In het kader van een verzoek om verwijdering zal Race Roster de gegevens van de betrokkene coderen of pseudonimiseren om deze anoniem te maken. Als u niet tevreden bent met onze reactie of van mening bent dat wij persoonsgegevens niet conform de wet verwerken, kunt u een klacht indienen bij de autoriteit gegevensbescherming van de EU-lidstaat waarin u woonachtig bent.

Race Roster heeft de dienstverleners aan wie wij de gebruikersgegevens van Race Roster toevertrouwen verplicht zich te verbinden tot het blijvend beschermen van deze gegevens als gegevensverwerker. Als wij op enig moment in de toekomst van plan zijn Persoonsgegevens met extra derden te delen om diensten van Race Roster te leveren, dan zullen wij er zorg voor dragen dat ook zij zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan.

Race Roster is actief via zijn Canadese organisatie. Canada was het eerste land buiten Europa dat volgens de Europese Commissie in 2001 aan de Europese Gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EC (de voorloper van de AVG) voldeed. Doordat Canada conform de AVG is bevonden is een gegevensstroom van de EU naar Canada als betrouwbaar land op het gebied van gegevensbescherming mogelijk. Race Roster maakt verder gebruik van hostingproviders die zelf toezeggingen hebben gedaan ten aanzien van de AVG. 

Houd er rekening mee dat wij persoonsgegevens die u aan ons verstrekt overdragen aan en verwerken in andere landen dan het land waarin u woonachtig bent. De wetten van deze landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens. Race Roster zal derhalve trachten te zorgen dat alle passende veiligheidsmaatregelen worden genomen en dat alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met een dergelijke overdracht wordt nageleefd. In het bijzonder geldt voor gegevens die van de EU worden overgedragen naar landen buiten de EU dat Race Roster gebruikmaakt van Intragroepsovereenkomsten voor gegevensoverdracht gebaseerd op nieuwe EU-modelcontractbepalingen.

10. Naleving California Consumer Privacy Act bij Race Roster

Wij verlenen consumenten uit Californië de in dit Artikel omschreven privacyrechten. U hebt het recht deze rechten uit te oefenen via een bevoegde agent die voldoet aan de agentschapseisen van de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) en hieraan gerelateerde regelgeving. Zover de CCPA dit toestaat, is voor elk verzoek dat u bij ons indient een identificatieproces van toepassing (“Verifieerbaar Consumentenverzoek”). Wij zullen alleen aan uw CCPA-verzoek voldoen als u voldoende gegevens hebt verstrekt, zodat wij redelijkerwijs kunnen controleren of u de Consument bent van wie wij Persoonsgegevens hebben verzameld. Volg de aanwijzingen op onze Consumer Rights Request-pagina en reageer op eventuele vervolgvragen die wij stellen.

Sommige Persoonsgegevens die wij van gebruikers bewaren, bevatten onvoldoende Persoonsgegevens van de gebruiker om te kunnen vaststellen dat het om de Persoonsgegevens van een specifieke gebruiker gaat als een gebruikersverzoek wordt ingediend dat op grond van de verificatienormen van de CCPA verificatie vereist (clickstreamgegevens zijn bijvoorbeeld slechts gekoppeld aan een pseudonieme browser-id). Zoals op grond van de CCPA vereist is, nemen wij de betreffende Persoonsgegevens niet op in onze reactie op deze verzoeken. Als wij niet aan een verzoek kunnen voldoen, lichten wij in ons antwoord toe wat hiervoor de reden is. U bent niet verplicht een account bij ons aan te maken om een Verifieerbaar Consumentenverzoek in te dienen, maar u kunt uw account wel gebruiken om dit te doen. We gebruiken voor een Verifieerbaar Consumentenverzoek verstrekte gegevens uitsluitend om uw identiteit te controleren of om te controleren of u bevoegd bent het verzoek in te dienen en om antwoorden op het verzoek te volgen en documenteren, tenzij u ons de gegevens ook voor een ander doeleinde hebt verstrekt.

We zullen al het commercieel redelijke doen om Persoonsgegevens van Consumenten die wij verzamelen, verwerken, openbaar maken en anderszins gebruiken te identificeren en om op uw privacyrechtverzoeken als Consument uit Californië te reageren. In sommige gevallen, vooral bij grote hoeveelheden en/of typisch irrelevante gegevens, kunnen wij voorstellen u de meest recente Persoonsgegevens of een samenvatting van uw Persoonsgegevens te verstrekken en u de gelegenheid geven te kiezen of u de rest wel of niet wilt ontvangen. We behouden ons het recht voor om u te laten weten waar u zelf responsieve Persoonsgegevens kunt inzien en kopiëren. We brengen over het algemeen geen kosten in rekening om volledig op uw verzoeken te reageren, met dien verstande dat wij een redelijke vergoeding kunnen vragen of kunnen weigeren op een verzoek te reageren als uw verzoek buitensporig, herhaaldelijk, niet onderbouw of te belastend is. Als wij besluiten dat het verzoek een vergoeding rechtvaardigt of dat wij het mogen weigeren, dan informeren wij u hierover en lichten wij toe waarom wij dit besluit hebben genomen. U ontvangt een kostenschatting en krijgt de gelegenheid akkoord te gaan met de vergoeding voordat wij u kosten in rekening brengen om op uw verzoek te reageren.

Uw privacyrechten als Consument uit Californië zijn:

A. Het recht om te weten:

i. Informatierechten:

U hebt het recht ons maximaal twee keer per periode van twaalf maanden een verzoek te sturen voor een van de volgende zaken voor de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de verzoekdatum:

 • De categorieën Persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld.
 • De categorieën van bronnen waarvandaan we uw Persoonsgegevens hebben verzameld.
 • De zakelijke of commerciële doeleinden die wij hebben om uw Persoonsgegevens te verzamelen.
 • De categorieën derden met wie wij uw Persoonsgegevens hebben gedeeld.
 • De specifieke stukken Persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld.
 • Een lijst met categorieën Persoonsgegevens die openbaar zijn gemaakt voor een zakelijk doeleinde in de voorgaande 12 maanden of dat er geen Persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt.

Volg om een verzoek in te dienen de aanwijzingen op onze pagina Consumer Rights Request hier en reageer op eventuele vervolgvragen die wij stellen, of bel ons op 1-855-959-5515. We kunnen vragen om accountgeschiedenis, accountactiviteit, andere namen geassocieerd met uw account (d.w.z. co-registranten) of verificatie van eerder verstrekte gegevens om uw identiteit te bevestigen. Voor specifieke informatie passen wij, zoals op grond van de CCPA vereist is, de hogere verificatienormen toe, zoals vermeld in lid (ii) hieronder. 

Let op: Persoonsgegevens worden gedurende verschillende periodes door ons bewaard. Het kan dus zijn dat wij niet volledig kunnen reageren op alles wat relevant is in de 12 maanden voorafgaand aan het verzoek.

ii. Verkrijgen van kopieën van Persoonsgegevens:

U hebt het recht maximaal tweemaal gedurende een periode van twaalf maanden een vervoerbare kopie te maken of te verkrijgen van uw Persoonsgegevens die wij in deze periode van twaalf maanden voorafgaand aan de verzoekdatum hebben verzameld en bewaren. Volg om een verzoek in te dienen de aanwijzingen op onze pagina Consumer Rights Request hier en reageer op eventuele vervolgvragen die wij stellen, stuur een e-mail naar privacy@raceroster.com met als de onderwerpregel “Request for Copies of Personal Data” of bel ons op 1-855-969-5515.  We kunnen vragen om accountgeschiedenis, accountactiviteit, andere namen geassocieerd met uw account (d.w.z. co-registranten) of verificatie van eerder verstrekte gegevens om uw identiteit te bevestigen. Let op: Persoonsgegevens worden gedurende verschillende periodes door ons bewaard. Het kan dus zijn dat wij niet volledig kunnen reageren op alles wat relevant is in de 12 maanden voorafgaand aan het verzoek.

B. Niet verkopen:

Wij zijn niet van mening dat wij uw Persoonsgegevens “verkopen” volgens de definitie daarvan in de CCPA en zullen uw Persoonsgegevens die wij hebben verzameld in een periode waarin wij niet de mogelijkheid hebben geboden af te zien van verkoop niet verkopen, tenzij wij hiervoor vooraf uw toestemming hebben verkregen. Omdat er nog geen consensus is bereikt, en hoewel wij anders van mening zijn, kunnen gegevenspraktijken van cookies van derden en trackingtechnologieën behorend bij onze websites en mobiele apps mogelijk worden beschouwd als “verkoop“ van uw Persoonsgegevens volgens de definitie van de CCPA. Omdat wij van mening zijn dat deze activiteiten van derden geen verkoop door ons zijn, bieden wij geen expliciete mogelijkheid tot “Niet verkopen” aan. In de rest van dit artikel wordt echter uitgelegd hoe u cookies kunt beheren en uiteindelijk kunt afzien van gegevensverzameling door cookies, en hoe u in sommige gevallen rechtstreeks bij cookie-operators cookies kunt weigeren.

U kunt bijvoorbeeld controle uitoefenen over browsergebaseerde cookies door de instellingen van uw browser aan te passen, en mobiele apparaten kunnen mogelijkheden voor reclame- en databeperking bieden. Houd er rekening mee dat u wanneer u cookiecontroletools gebruikt uw instellingen voor elke browser en elk apparaat dat u gebruikt moet aanpassen en dat het beperken van cookies de functionaliteit van online diensten die u gebruikt, met inbegrip van onze diensten, kan beperken. Gebruik de helpfunctie op uw browser of klik op de toepasselijke links hieronder voor meer informatie:

U kunt de instellingen voor uw mobiele apparaat gebruiken om mobiele trackingtechnologieën en hierbij behorende activiteiten te beperken. Via de apparaatinstellingen kunt u bijvoorbeeld de reclame-id’s op uw mobiele apparaat bijvoorbeeld aanpassen of opnieuw instellen. Gebruikers van iOS gaan naar Instellingen > Privacy > Reclame > Reclame-id opnieuw instellen. Androidgebruikers gaan naar Google-instellingen > Reclame > Reclame-id opnieuw instellen. Deze besturingselementen werken ongeveer hetzelfde als het verwijderen van cookies in een browser: het apparaat is lastiger te koppelen aan activiteiten uit het verleden, maar met de nieuwe reclame-id kan nog steeds tracking plaatsvinden. Verder kunt u met tools van derden zoeken naar en u afmelden voor sommige van deze trackers, zoals met de browserplug-in Ghostery die beschikbaar is via https://www.ghostery.com/

Sommige derden die persoonsgegevens verzamelen in verband met uw gebruik van onze online diensten voor reclame, analyse en overige doeleinden en die Persoonsgegevens downstream kunnen verkopen, bieden u de gelegenheid verkoop van deze gegevens te weigeren. Ga naar https://www.privacyrights.info/ om u af te melden voor de verkoop van Persoonsgegevens door deelnemende Derden. U moet zich afmelden op elk apparaat dat en elke browser die u gebruikt om uw verzoeken tot “Niet verkopen” van deze partijen uit te voeren. Als u zich afmeldt, betekent dit echter niet dat u geen reclame meer te zien krijgt en u kunt nog steeds op interesses gebaseerde advertenties te zien krijgen. Ga voor meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties en aanvullende afmeldmogelijkheden met betrekking hiertoe naar https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN en https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Zie voor meer informatie over cookies en overige trackingtechnologieën die geassocieerd worden met onze websites en mobiele apps en voor meer informatie over manieren waarop u voorkeuren met betrekking hiertoe kunt aangeven tevens onsCookiebeleid

Het wissen van cookies of wijzigen van instellingen kan van invloed zijn op uw keuzes en u dient zich via elke browser en elk apparaat dat u gebruikt afzonderlijk af te melden. Door cookies onthouden opt-outsignalen zijn mogelijk niet langer effectief als u cookies verwijdert, blokkeert of wist. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid of effectiviteit van kennisgevingen, tools of keuzes van derden.

Sommige browsers hebben signalen die kunnen worden gekenmerkt als do-not-tracksignalen, maar wij zien deze niet als functionerend als zodanig of als indicatie van “Niet verkopen” door u. Wij erkennen deze momenteel derhalve niet als verzoeken om niet te verkopen. Wij weten dat verschillende partijen “Niet verkopen”-signalen ontwikkelen. Omdat wij van mening zijn dat wij momenteel geen Persoonsgegevens verkopen, zoeken wij op dit moment niet naar dergelijke signalen.

Wij verkopen de Persoonsgegevens van Consumenten jonger dan 16 niet bewust. 

We kunnen uw Persoonsgegevens openbaar maken voor de volgende doeleinden, die geen verkoop inhouden: (i) als u ons opdraagt uw Persoonsgegevens te delen; (ii) om te voldoen aan uw verzoeken op grond van de CCPA; (iii) openbaarmaking aan onze dienstverleners of als onderdeel van een fusie of verkoop van activa; en (iv) zoals anderszins vereist of toegestaan op grond van het toepasselijke recht.

C. Verwijderen:

Behoudens voor zover we op grond van de CCPA een grond hebben om uw Persoonsgegevens te bewaren, hebt u het recht te vragen om verwijdering van uw Persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u hebben verzameld en die wij bewaren. Onze retentierechten omvatten onder andere het voltooien van transacties en diensten waarom u hebt gevraagd of die redelijkerwijs te voorzien zijn voor rechtmatige interne zakelijke doeleinden, waaronder het bijhouden van een bedrijfsadministratie, naleving van wetgeving, het instellen van of verdedigen tegen rechtsvorderingen en om mee te werken met rechtshandhaving. Let op: wij zijn niet verplicht uw Persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u hebben verzameld te verwijderen. Stuur om een verzoek in te dienen een e-mail naar privacy@raceroster.com met als onderwerpregel “Personal Data Deletion Request” of bel ons op 1-855-969-5515. Wij kunnen vragen om accountgeschiedenis, accountactiviteit, ander namen geassocieerd met uw account (d.w.z. co-registranten) of verificatie van eerder verstrekte gegevens om uw identiteit te bevestigen. 

D. Non-discriminatie en financiële stimuleringsprogramma’s:

We discrimineren u niet op een manier die op grond van de CCPA niet is toegestaan, omdat u uw CCPA-rechten uitoefent. We kunnen echter wel een andere prijs of een ander tarief in rekening brengen of een ander niveau of een andere kwaliteit goederen of diensten aanbieden, voor zover dit redelijkerwijs in lijn is met de waarde van de betreffende gegevens. Verder kunnen wij u financiële vergoedingen aanbieden voor het verzamelen, verkopen en gebruiken van uw Persoonsgegevens, zoals toegestaan op grond van de CCPA . Deze financiële vergoedingen kunnen, zonder beperkingen, resulteren in redelijkerwijs andere prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus. De materiële aspecten van een eventuele financiële vergoeding worden toegelicht en omschreven in de programmavoorwaarden van de betreffende vergoeding. Houd er rekening mee dat deelname aan stimuleringsprogramma’s volledig vrijwillig geschiedt. U moet zichzelf voor het programma aanmelden en kunt zich voor elk programma afmelden (d.w.z. deelname beëindigen en afzien van de verdere vergoedingen) door de aanwijzingen in de omschrijving en voorwaarden van het betreffende programma te volgen. We kunnen stimuleringsprogramma’s en/of voorwaarden hiervan toevoegen of wijzigen door een bericht in de omschrijving en voorwaarden van het programma te plaatsen waarnaar hierboven word gelinkt. Lees deze dus regelmatig.

E. Bevoegde Agenten:

U heeft het recht een agent aan te wijzen om uw CCPA-rechten namens u uit te oefenen. Om een Bevoegde Agent gegevens te kunnen verstrekken, moeten wij van de Bevoegde Agent gegevens ontvangen waarmee wij uw accountgeschiedenis, accountactiviteit, andere namen geassocieerd met uw account (d.w.z. co-registranten) of eerder verstrekte gegevens kunnen verifiëren. 

F. Onze rechten en de rechten van anderen:

Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in dit Privacybeleid, hebben wij het recht uw Persoonsgegevens te gebruiken en openbaar te maken zoals het toepasselijk recht vereist of toestaat en dit recht kan voorrang hebben op uw rechten op grond van de CCPA. Verder zijn wij niet verplicht al uw verzoeken te honoreren voor zover dat in strijd zou zijn met onze rechten of rechten van andere personen of partijen of met het toepasselijke recht.

G. Beperking van rechten

Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in dit Privacybeleid, hebben wij het recht uw Persoonsgegevens te gebruiken en openbaar te maken zoals het toepasselijk recht vereist of toestaat en dit recht kan voorrang hebben op uw rechten op grond van de CCPA. Verder zijn wij niet verplicht al uw verzoeken te honoreren voor zover dat in strijd zou zijn met onze rechten of rechten van andere personen of partijen of met het toepasselijke recht. Verder geven wij u, om uw privacy en veiligheid te beschermen, geen toegang tot of kopieën van gevoelige persoonsgegevens, zoals overheidsidentificatienummers of nummer van financiële rekeningen, wachtwoorden of antwoorden op beveiligingsvragen of biometrische identificatiemiddelen, op voorwaarde dat wij u informeren als wij dergelijke soorten Persoonsgegevens bewaren. Wij zijn tevens niet verplicht te zoeken naar Persoonsgegevens die niet worden bewaard in een doorzoekbaar of redelijk toegankelijk formaat dat uitsluitend voor interne doeleinden wordt gebruikt of naar andere Persoonsgegevens als het verzoek buitensporig, herhaaldelijk, niet onderbouw of te belastend is. Verder weigeren we, zoals hierboven uitgelegd, verzoeken voor zover wij niet in staat zijn uw identiteit of de bevoegdheid van uw agent voldoende te verifiëren. Als wij concluderen dat wij een grond hebben om niet volledig op uw verzoek te reageren, wordt de grond voor de beperking in ons antwoord aan u toegelicht, tenzij wij dit op grond van het toepasselijke recht niet mogen doen.

Wij kunnen enige beperkte Persoonsgegevens ontvangen om als dienstverlener diensten uit te voeren voor andere bedrijven, maar voor deze Persoonsgegevens zijn onze plichten ten aanzien van rechtsverzoeken niet van toepassing, omdat wij deze alleen bewaren als dienstverlener. U dient uw verzoeken rechtstreeks te richten aan die bedrijven waarmee u de consumentenrelatie heeft.

11. Andere mededelingen voor de consument voor Californië

Naast CCPA-rechten, hebben bepaalde inwoners van Californië recht op bepaalde overige kennisgevingen, waaronder:

 1. Marketing van derden en uw privacyrechten in Californië

Behalve uw recht op “Niet verkopen” op grond van de CCPA staat de “Shine the Light”-wet van Californië inwoners van Californië toe bepaalde gegevens op te vragen met betrekking tot het openbaar maken van uw Persoonsgegevens aan derden voor hun eigen direct-marketingdoeleinden.

Wij delen geen persoonsgegevens van onze klanten, volgens de definitie van die termen in het burgerlijk wetboek van Californië § 1798.83 (“Shine the Light law” of “STL”), met derden voor hun direct-marketingdoeleinden zonder uw toestemming te verkrijgen of u de mogelijkheid te bieden u af te melden. Stuur ons om u af te melden voor het delen binnen onze bedrijvengroep (dochterondernemingen) voor hun direct-marketingdoeleinden een op het hieronder vermelde adres/e-mailadres. Het delen van Persoonsgegevens met niet aan ons gelieerde bedrijven door ons, geschiedt voor klanten uit Californië op basis van aanmelden. U hoeft zich voor het delen hiervan dus niet af te melden. Als u een klant uit Californië bent, heeft u ook het recht gegevens op te vragen of naleving van de Shine the Light-wetgeving door hier contact met ons op te nemen of door een brief te sturen naar het volgende adres, al naar gelang van toepassing is. Naleving wordt bereikt door klanten uit Californië de in dit artikel genoemde mogelijkheid tot aanmelden en afmelden te bieden. 

Race Roster North America Corporation
186 York Street
London, ON N6A 1B5

Bij dergelijke verzoeken moet “California STL Request” in de eerste regel van de omschrijving worden vermeld en deze moeten uw naam, adres, woonplaats, staat en postcode bevatten. Geef aan of u zich afmeldt voor het delen van Persoonsgegevens met aan ons gelieerde bedrijven, of u gegevens wilt over onze naleving of beide. Houd er rekening mee dat wij alleen verplicht zijn op één verzoek per klant per jaar te reageren en dat wij niet verplicht zijn te reageren op verzoeken ingediend via andere middelen dan deze e-mailadressen of adressen.

Omdat deze rechten en uw CCPA-rechten niet dezelfde rechten zijn en binnen verschillende wetgevingen bestaan, moet u uw rechten op grond van elk recht afzonderlijk uitoefenen. 

 1. Online privacyprocedures

Inwoners van Californië die onze online diensten bezoeken en goederen of diensten voor persoonlijke doeleinden, familiedoeleinden of huishoudelijke doeleinden zoeken of kopen, hebben zonder beperking recht op de volgende kennisgevingen over hun rechten:

 1. Tracking en targeting

Als u onze online diensten bezoekt, kunnen wij en derden gebruik maken van trackingtechnologieën om gebruiksgegevens te verzamelen op uw apparaat voor verschillende doeleinden, waaronder het tonen van advertenties aan u op basis van uw bezoek aan onze diensten of uw activiteiten in de loop der tijd en locaties van derden. Sommige browsers kunnen u de mogelijkheid bieden een zogenaamd ‘Do Not Track’-signaal in of uit te schakelen. Omdat er binnen de branche geen consensus bestaat over wat de betekenis van deze signalen zou moeten zijn en hoe ze zouden moeten werken, zoeken we niet naar en reageren we niet op ‘Do Not Track’-signalen. 

 1. Minderjarigen uit Californië 

Inwoners van Californië van jonger dan achttien (18) jaar die zich hebben aangemeld voor gebruik van onze online diensten en die content of gegevens binnen de dienst hebben geplaatst, kunnen verzoeken om verwijdering hiervan door hier contact met ons op te nemen en te vermelden waar de content is of gegevens zijn geplaatst en te verklaren dat u deze heeft geplaatst. Behoudens onze redelijke verificatie van uw identiteit, zullen wij vervolgens in goed vertrouwen redelijke inspanningen verrichten om te zorgen dat het geplaatste in de toekomst niet meer openbaar is of om het geplaatste te anonimiseren, zodat de minderjarige niet individueel geïdentificeerd kan worden, voor zover het toepasselijk recht dit vereist. Dit verwijderingsproces kan volledige of uitgebreide verwijdering niet garanderen. Derden kunnen bijvoorbeeld via zoekmachines of via anderen waarover wij geen controle hebben content hebben gepubliceerd of gearchiveerd.

 1. eCommerce

Overeenkomstig de California Business and Professions Code § 17538 et al., is de juridische naam waaronder wij online zaken doen Race Roster North America Corporation en is ons zakelijke adres: 

Race Roster North America Corporation.
186 York Street
London, ON N6A 1B5

Binnen vijf (5) dagen nadat wij uw verzoek ontvangen hebben, kunnen inwoners van Californië per e-mail verificatie van deze gegevens ontvangen door hier of op het voormelde adres/de voormelde adressen contact met ons op te nemen. Inwoners van Californië hebben tevens recht op de volgende specifieke informatie over consumentenrechten: u kunt per post contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het Department of Consumer Affairs via: 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California, 95834, of telefonisch op (916) 445-1254. Slechthorende/dove gebruikers kunnen de Complaint Assistance Unit bereiken op TDD (800) 326-2297 of TDD (916) 322-1700. De website van de Complaint Assistance Unit vindt u hier: http://www.dca.ca.gov.

 1. Contact

Neem voor meer informatie over uw privacyrechten in Californië contact met ons op via 1-855-969-5515.

12. Kennisgeving voor consumenten uit Nevada

Hoewel wij geen ‘covered information’ van ‘consumenten’ uit Nevada ‘verkopen’, volgens de definitie van de betreffende termen in Artikel 603A van de Nevada Revised Statutes, kunt u contact met ons opnemen via privacy@raceroster.com en een e-mailcontactadres registreren, zodat wij u in kennis kunnen stellen als dit in de toekomst wel het geval is. In dit geval zullen wij u op dat moment de kans geven geverifieerd te worden en uw opt-outrechten op grond van het betreffende recht uit te oefenen. U kunt op dezelfde manier contact met ons opnemen om uw e-mailcontactadres voor kennisgevingen te updaten. Wanneer u uw e-mailadres elders wijzigt (bijv. informatieverzoeken, accountgegevens, etc.) worden uw contactgegevens voor kennisgevingen voor Nevada niet geüpdatet. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat uw contactgegevens voor kennisgevingen actueel blijven.

13. Verwijdering van gegevens

Als u een verzoek tot het verwijderen van gegevens indient, stemt u ermee in dat Race Roster bevoegd is Persoonsgegevens van u van het Platform te verwijderen of te anonimiseren, zelfs wanneer dat betekent dat ze niet meer via het Platform beschikbaar zijn voor de Evenementorganisator. U begrijpt echter dat uw Persoonsgegevens, zelfs wanneer Race Roster deze op uw verzoek of op grond van dit Beleid verwijdert of anonimiseert, nog steeds beschikbaar kunnen zijn in de eigen databases van de Evenementorganisator als deze naar de Evenementorganisator zijn verzonden voordat Race Roster een verzoek tot wijziging of anonimisering van u had ontvangen of hierop actie heeft ondernomen.

14. Externe koppelingen en sociale media van Race Roster

We kunnen externe koppelingen plaatsen van het Platform naar de websites of apps van onze dienstenverleners, aan ons gelieerde bedrijven of niet aan ons gerelateerde bedrijven die interessant voor u kunnen zijn. Race Roster doet geen toezeggingen over de manier waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

Race Rosters gebruik van sociale media dient als verlengstuk van onze aanwezigheid op internet. Sociale-media-account(s) zijn openbaar en worden niet gehost op de servers van Race Roster. Gebruikers die ervoor kiezen via sociale media contact op te nemen met Race Roster moeten de servicevoorwaarden en het privacybeleid van deze diensten/platforms van derden lezen.

Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op het Platform van Race Roster en niet op de activiteiten van derden. We raden u aan het privacybeleid van apps, websites of platforms die u gebruikt te lezen voordat u uw persoonsgegevens met deze derden deelt.

15. Wijzigingen van dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen zodat deze onze huidige gegevensverwerkingspraktijken duidelijker weerspiegelen. We raden u daarom aan dit Privacybeleid regelmatig te lezen en in het bijzonder voordat u ons Persoonsgegevens verstrekt. De datum van laatste herziening bovenaan dit Privacybeleid geeft aan wanneer de wijzigingen van dit beleid zijn gepubliceerd en dus van kracht zijn geworden. In sommige gevallen (bijvoorbeeld als wij ons gebruik of het delen van uw Persoonsgegevens aanzienlijk uitbreiden) kunnen wij u ook via aanvullende middelen over de wijzigingen informeren, zoals door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat van u bij ons bekend is. In sommige gevallen kunnen we u vragen om in te stemmen met de wijzigingen. Als u het Platform na eventuele wijzigingen of herzieningen van dit Privacybeleid blijft gebruiken, geeft u hiermee aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van dit herziene Privacybeleid.