Integritetspolicy

Från och med 25 september 2020

Scroll to top

2021.10.06

1. Betydelsen av din Integritet

Din integritet på Race Roster är mycket viktig för oss. Vi är medvetna om att du anförtror oss vissa personuppgifter när du använder vår webbplats (raceroster.com) och relaterade tjänster (tillsammans “Plattformen”).

VÄNLIGEN LÄS DENNA INTEGRITETSPOLICY NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PLATTFORMEN ELLER TILLÅTER/ANVISAR NÅGON ATT ANVÄNDA PLATTFORMEN. GENOM ATT FRIVILLIGT TILLHANDAHÅLLA PERSONUPPGIFTER TILL RACE ROSTER OCH ANVÄNDA VÅR PLATTFORM, BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DENNA POLICY.

2. Vilka vi är och hur du kontaktar oss

Plattformen ägs och drivs av Race Roster North America Corporation, (hädanefter kallad “Race Roster,” eller “vi” eller “oss” eller “Företaget”). Race Roster är verksam under företagsnamnen Race Roster US Inc., Race Roster Running UK Ltd., och Race Roster North America Corporation. Om du har några frågor om integritet eller några andra frågor eller vill begära ut  dina personuppgifter, tveka inte att mejla oss på privacy@raceroster.com, ringa 1-888-969-5515 eller skicka brev till Race Roster, 4281 Express Lane, Suite M9706, Sarasota, Florida, USA, 34249 eller Race Roster, 186 York St. London, Ontario, Kanada, N6A 1B5, Att: Privacy Officer.

Medborgare inom EU  kan också utöva sina rättigheter gällande personuppgifter genom att kontakta vårt Integritetsombud (privacy@raceroster.com) som också är Race Rosters Dataskyddsombud (se punkten 9 i denna policy: Efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR) hos Race Roster).

3. Personuppgifter som vi samlar in

”Personuppgifter” är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som samlas in från Plattformens användare och/eller besökare (“du” eller “din”).

Vi kan komma att samla in dina Personuppgifter direkt från dig eller från eventarrangörer för de ändamål som anges nedan. Av tydlighetsskäl och för syftet med denna Integritetspolicy, avses med “du” någon av följande källor till Personuppgifter:

 • registrerade användare som är evenemangsmanager och planerare (“Manager”)
 • användare som vill köpa evenemangsdeltagande, varor och tjänster, registrerar sig för eller donera till evenemang (oavsett om de är gratis eller inte) listade av Managers på Plattformen (”Registrerade”), och
 • andra användare som inte är Managers eller besökare på Plattformen (”andra icke-ansvariga”).

Baserat på vår personuppgiftsbehandling under 2021 (1 januari 2021 till 31 december 2021) vill vi upplysa dig om att vi har samlat in följande typer av Personuppgifter om dig samt behandlat och delat Personuppgifter enligt nedan i punkterna 3.1 (Personuppgifter), 4 (Hur Används och Lagras mina Personuppgifter?) och 5 (Delning av Personuppgifter). Följande tabell förklarar kategorier av Personuppgifter och mottagare som vi delar uppgifterna med.

Kategori av
Personuppgifter
Exempel på
Personuppgifter
Kategorier av Mottagare som Personuppgifter kan komma att delas medLAGLIG GRUND för behandlingen
1. Identifierarenamn, alias, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, IP-adress, bild eller fotografi, videoinspelningar, e-postadress, kontonamn eller motsvarande.Kategorier av mottagare:  (1) Tjänsteleverantörer såsom betalningsförmedlare, betaltjänstleverantörer, leverantörer av tjänster för analys, upptäcka säkerhetsbrister och bedrägeri samt externa revisorer; och (2) offentliga myndigheter/statliga organ; och (3) andra Tredje parter som vi är skyldiga att dela uppgifterna med enligt lag; och (4) för vår dagliga affärsverksamhet.
Försäljning: Inte försäljning
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (i fallet med (4), enligt art. 6.1 (b) GDPR  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (i alla fall under (1), (2), (3), enligt art. 6.1 (c) GDPR)

2. Personliga journaler 
Detta kan innehålla information som: namn, telefonnummer, adress eller medicinsk information relaterad till covid-19-testning och/eller status, medicinska journaler och/eller medicinsk godkännandedokumentation i enlighet med tillämplig lag (endast Frankrike och Italien) och all annan betalningsinformation.Kategorier av mottagare:  (1) Tjänsteleverantörer såsom betalningshanterare, bedrägeriförebyggande och säkerhetsleverantörer, analysleverantörer och externa revisorer; och (2) offentliga myndigheter/statliga organ och (3) Tredje parter som tvingas eller är skyldiga enligt lag; och (4) för vår dagliga affärsverksamhet. 
Försäljning: Inte försäljning
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (i fallet under (4), enligt art. 6.1 (b) GDPR  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (i alla fall under (1), (2), (3), enligt art. 6.1 (c) GDPR)
3. KonsumentkänneteckenDetta kan inkludera, men är inte begränsat till: storlek på kläder eller kön.Kategorier av mottagare:  (1) Tjänsteleverantörer såsom analysleverantörer ;och (2) offentliga myndigheter/statliga organ och (3) Tredje parter som tvingas eller är skyldiga enligt lag; och (4) för vår dagliga affärsverksamhet.
Försäljning: Inte försäljning
Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Företagets berättigade intressen (i fallet under (1) och (4), enligt art. 6.1 (f) GDPR)  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (i alla fall under (2) och (3), enligt art. 6.1 (c) GDPR)
4. Uppgifter om kundkonton/kommersiell informationprodukter eller tjänster som köpts, levererats eller övervägts, eller andra köp- eller konsumenthistorik eller tendenser; personliga omdömen relaterade till produkter eller tjänster.Kategorier av mottagare:  (1) Tjänsteleverantörer såsom betalningshanterare, bedrägeriförebyggande och säkerhetsleverantörer, analysleverantörer och externa revisorer; och (2) offentliga myndigheter/statliga organ; och (3) Tredje parter som tvingas eller är skyldiga enligt lag; och (4) för vår dagliga affärsverksamhet.
Försäljning: Inte försäljning
Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Företagets berättigade intressen (i fallet under (1) och (4), enligt art. 6.1 (f) GDPR)  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (i alla fall under (2) och (3), enligt art. 6.1 (c) GDPR)
5. Information om internetanvändninginformation om din interaktion med en internetwebbplats, applikation eller annons.Kategorier av mottagare:  (1) Tjänsteleverantörer såsom betalningshanterare, bedrägeriförebyggande och säkerhetsleverantörer, analysleverantörer; (2) offentliga myndigheter/statliga organ; och (3) Tredje parter som tvingas eller är skyldiga enligt lag; och (4) för vår dagliga affärsverksamhet.
Försäljning: Inte försäljning
Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Företagets berättigade intressen (i fallet under (1) och (4), enligt art. 6.1 (f) GDPR)  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (i alla fall under (2) och (3), enligt art. 6.1 (c) GDPR)
6. Uppgifter om geolokaliseringDetta kan inkludera, men är inte begränsat till: exakt fysisk plats eller rörelser och färdmönster.Kategorier av mottagare:  (1) Tjänsteleverantörer såsom betalningshanterare, bedrägeriförebyggande och säkerhetsleverantörer, analysleverantörer och externa revisorer; och (2) offentliga myndigheter/statliga organ; och (3) Tredje parter som tvingas eller är skyldiga enligt lag; och (4) för vår dagliga affärsverksamhet.  

Försäljning: Inte försäljning
Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Företagets berättigade intressen (i fallet under (1) och (4), enligt art. 6.1 (f) GDPR)  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (i alla fall under (2) och (3), enligt art. 6.1 (c) GDPR)
7. Sensoriska uppgifterDetta kan inkludera, men är inte begränsat till: ljudinspelningar av kundtjänstsamtal.Kategorier av mottagare:  : (1) Tjänsteleverantörer såsom säkerhetsleverantörer, analysleverantörer och externa revisorer; och (2) offentliga myndigheter/statliga organ; och (3) Tredje parter som tvingas eller är skyldiga enligt lag; och (4) för vår dagliga affärsverksamhet. 

Försäljning: Inte försäljning
Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Företagets berättigade intressen (i fallet under (1) och (4), enligt art. 6.1 (f) GDPR)  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (i alla fall under (2) och (3), enligt art. 6.1 (c) GDPR)

3.1. Personuppgifter

Inloggning: För att logga in på Plattformen måste du välja ett användarnamn och lösenord eller använda Facebook-plugin. Lösenordet du väljer lagras krypterat, så att det förblir okänt även för Race Roster, och om du använder Facebook plugin kommers ingen av din Facebook-profilinformation samlas in av Race Roster. Vi samlar också in din IP-adress eller unika enhetsidentifierare för att undersöka all misstänkt användning av Plattformen.

Managers: Vi samlar in Personuppgifter från dig när du frivilligt tillhandahåller sådan information till Plattformen, såsom när du registrerar dig för åtkomst till Plattformen som en Manager, kontaktar oss med förfrågningar eller använder Plattformen för att hantera ett evenemang eller en aktivitet. De Personuppgifter som vi samlar in inkluderar utan begränsning ditt namn,  adress,  e-postadress, telefonnummer och annan personlig identifierbar information. Om du använder våra tjänster för betalningshantering samlar vi dessutom in finansiell information från dig (t.ex. din bankkontoinformation eller en adress) efter behov för att underlätta betalningar och information som krävs för skatteändamål (t.ex. ditt skattebetalares identifikationsnummer).

Registrerade och andra icke-ansvariga: Vi samlar in Personuppgifter från dig när du frivilligt tillhandahåller information till Plattformen (inklusive sidor för evenemangsregistrering inom Plattformen), såsom när du registrerar dig för åtkomst till Plattformen (oavsett om det är som en Manager eller på annat sätt), registrerar dig för ett evenemang som en Registrerad, köper varor och tjänster, gör en donation, kontaktar oss med förfrågningar, svarar på en av våra enkäter eller använder vissa delar av Plattformen. Personuppgifterna som vi samlar in inkluderar utan begränsning ditt namn, adress,  e-postadress,  telefonnummer, faktureringsinformation och annan personlig identifierbar information. Dessutom kan Managers skapa sidor för evenemangsregistrering för att samla in praktiskt taget vilken information som helst från Registrerade i samband med registrering för en Managers evenemang eller aktivitet listad på Plattformen. Om en Registrerad frivilligt tillhandahåller Personuppgifter i samband med registreringen till ett evenemang eller på annat sätt, kommer dessa att vara tillgängliga för oss och kommer att förvaras av oss i enlighet med denna Integritetspolicy.

3.2. Källor för personuppgifter

Vi kan komma att samla in Personuppgifter direkt från dig; från dina enheter; från dina e-postkonton, chattloggar eller sociala mediekonton; från tjänsteleverantörer såsom analysföretag, gemensamma marknadsföringsleverantörer, orderbehandlare; från andra Tredje Parter såsom dataleverantörer; från andra individer, såsom vänner och familj; och vi kan skapa Personuppgifter om dig. För mer information om varje kategori av Personuppgifter, se tabellen ovan. 

Om du har valt att skapa ett Race Roster-konto via ett tredjepartskonto såsom OneASICS, kommer vi att få grundläggande information som finns på ett sådant konto, inklusive din e-postadress. Om du har valt att ansluta ditt OneASICS-konto till ditt Race Roster-konto kommer vi att få information om ditt OneASICS-konto, såsom ditt namn, e-postadress och information om dina tävlingsregistreringar eller tävlingsresultat. 

3.3 Uppgifter som inte är personuppgifter:

Icke-identifierbara Uppgifter: När du interagerar med Plattformen samlar vi in viss personlig icke-identifierbar information ( Uppgifter som inte är personuppgifter”). De Uppgifter som inte är personuppgifter som vi samlar in inkluderar utan begränsning, egenskaper hos din enhet och programvara, typ av webbläsare, din Internetleverantörs domännamn, din ungefärliga geografiska plats (åtminstone land), som samlas in passivt med hjälp av olika tekniker, kan inte, i och av sig själv, användas för att specifikt identifiera dig. Vi samlar också in Uppgifter som inte är personuppgifter (inklusive men utan begränsning, av den typ som anges ovan) från tredje parter. Informationen som vi samlar in från tredje parter kan kombineras med den information vi samlar in.

Cookies och andra Sessionsidentifierare: När vi driver Plattformen använder vi “cookies”, som är små textfiler som placeras på din enhets hårddisk när du besöker Plattformen. Våra cookies hjälper till att tillhandahålla ytterligare funktioner till Plattformen och hjälper oss att analysera användningen av tjänsten mer exakt. Vår Plattform kan till exempel ställa in en cookie via din webbläsare som ger dig åtkomst till Plattformen utan att du behöver komma ihåg och sedan ange ett lösenord mer än en gång under ett besök. Dessa cookies kan användas för att skräddarsy innehåll (inklusive reklam) som du ser på Plattformen, liksom på andra Webbplatser som du kan komma att besöka i framtiden. Cookies används också för analys av webbplatsanvändning så att vi har en förståelse för hur vår Plattform används och hur den kan förbättras. Cookies kan vara sessions-cookies (dvs. varar bara under webbläsarsessionen) eller beständiga cookies (dvs. de finns kvar i din webbläsare tills de raderas eller upphör att gälla). Observera att eftersom cookies bara är textfiler kan de inte köras på din enhet, söka efter annan information på din enhet eller överföra information till någon.

Genom din webbläsares inställningar kan du eventuellt:

 • få notiser när du får nya cookies
 • inaktivera cookies och/eller
 • radera cookies

Se din webbläsarens hjälpavsnitt för information om hur man gör detta. Vi rekommenderar att du låter cookies vara aktiverade eftersom de låter dig dra nytta av några av Plattformens funktioner. För mer information om de cookies som används och ställs in av Race Roster besök vår Cookie-policy.

Aggregerade eller Avidentifierade Personuppgifter: I vårt kontinuerliga arbete att bättre förstå och betjäna våra Plattformsanvändare, utför vi ofta undersökningar om våra kunders demografi, intressen och beteenden. Denna undersökning involverar sammanställning och analys av Personuppgifter på en aggregerad basis, och denna aggregerade information identifierar inte dig personligen och anses därför som och behandlas som Uppgifter som inte är personuppgifter enligt denna Integritetspolicy.

4. Hur används och lagras mina Personuppgifter?

Generellt sett samlar vi in, använder och lämnar ut dina Personuppgifter för att tillhandahålla tjänster till dig och som på annat sätt är relaterade till driften av vår affärsverksamhet. För mer specifik information om vår utlämnande  av Personuppgifter, se avsnittet ”Delning av Personuppgifter”. Vi kan samla in, använda och lämna ut Personuppgifter som vi samlar in för ett eller flera av följande affärsändamål:

 • Hantera interaktioner och transaktioner 
 • Utföra tjänster 
 • Forskning och utveckling 
 • Kvalitetssäkring 
 • Säkerhet 
 • Felsökning.

Vi använder de Personuppgifter som vi samlar in på ett sätt som är förenligt med denna Integritetspolicy. Vi listade de rättsliga grunderna för vår behandling ovan. Utöver ovanstående användningsområden är det följande ytterligare detaljer för hur vi använder Personuppgifter:

Specifik orsak: Om du tillhandahåller Personuppgifter av en viss anledning kan vi komma att använda Personuppgifterna i samband med anledningen till att de lämnades, Till exempel, pm du kontaktar oss via e-post kommer vi använda de Personuppgifterna som du tillhandahåller för att svara på din fråga eller lösa ditt problem och kommer svara till e-postadressen som du kontaktade oss från. Om du tillhandahåller kreditkortsinformation, eller annan finansiell kontoinformation, kommer vi att använda den för att behandla betalningar via betaltjänstleverantörer, vilka efterlever betalkortsindustrins (“PCI”) standarder för datasäkerhet och integritet. Vi kan också använda omdömen l för marknadsföringsändamål, förutsatt att vi får ditt samtycke före sådan användning, eller om sådan användning offentliggjordes för dig innan du lämnade ett omdöme.

Åtkomst och användning: Om du tillhandahåller Personuppgifter för att få åtkomst till eller använda Plattformen eller dess funktionalitet, kommer vi att använda dina Personuppgifter för att ge dig åtkomst till och övervaka din användning av Plattformen.

Datakoppling: Personuppgifter kan användas för att länka datapunkter och ge Registrerade ytterligare värde. Till exempel kan deltagarnummer användas för att länka bilder till Registrerades profiler. Race Roster gör sitt yttersta för att säkerställa riktigheten av sådan datalänkning.

Interna affärsändamål: Vi kan komma att använda dina Personuppgifter för interna affärsändamål, inklusive för att hjälpa oss att förbättra innehållet och funktionaliteten på Plattformen, för att bättre förstå våra användare, för att skydda mot, identifiera eller ta itu med bedrägliga eller olämpliga aktiviteter, för att upprätthålla våra Användarvillkor, för att hantera ditt konto och försedig med kundservice, och för att i allmänhet hantera Plattformen och vår verksamhet.

Managers E-postmeddelanden: Vi tillåter Managers att använda vårt e-postsystem och våra verktyg, liksom Registrerades e-postadresser, för att kontakta Registrerade för deras nuvarande och tidigare evenemang, samt annan kommunikation som beskrivs ovan, så att du kan få e-postmeddelanden från vårt system som har sitt ursprung hos sådana  Managers, samt direkt från sådana Managers. Managern, inte Race Roster, ansvarar för innehållet och skickandet av dessa e-postmeddelanden. En Registrerad kommer alltid att ges möjligheten att välja bort elektronisk kommunikation. Vänligen observera att om du avslutar prenumerationen på att ta emot en viss Managers e-postmeddelanden, kommer du inte längre att få e-postmeddelanden från  den specifika Managern från vår Plattform, men du kan fortfarande få e-postmeddelanden som skickas av den Managern på andra sätt än via vårt system i enlighet med Managerns egna Integritetspolicy som Race Roster inte tar något ansvar för.

Andra ändamål: Ytterligare affärsändamål för vilka vi samlar in, behåller, använder och/eller lämnar ut Personuppgifter inkluderar delning av Personuppgifter med Tredje Parter av andra skäl än försäljning eller något av de föregående affärsändamålen som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag, såsom  till våra leverantörer som utför tjänster åt oss, till regeringen eller privat parter för att följa lagar eller rättsliga processer, till dig eller andra parter på din begäran, för de ytterligare affärsändamål som beskrivs i vår Integritetspolicy online, och till uppdragsinnehavare som en del av en sammanslagning eller försäljning av tillgångar (”Andra Affärsändamål”).

Med förbehåll för begränsningar och skyldigheter för CCPA och GDPR med avseende på deltagare bosatta i EU/EES, kan våra leverantörer också använda dina Personuppgifter för vissa eller alla ovan angivna  Affärsändamål och anlita underleverantörer för att hjälpa dem att utföra tjänster åt oss. Därutöver kan vi samla in, behålla, använda och lämna ut dina Personuppgifter enligt vad som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag.. Vi behandlar alla dessa ändamål som Andra affärsändamål.

Om vi avser att använda några Personuppgifter på något sätt som inte är förenligt med denna Integritetspolicy, kommer du att informeras om sådan förväntad användning före eller vid den tidpunkt då Personuppgifterna samlas in eller så kommer vi inhämta ditt samtycke efter en sådan insamling men före sådan användning.

Plats: Personuppgifter som samlas in från dig kan överföras och lagras i ett annat land än där de samlades in. Race Roster använder tjänsteleverantörer i USA, som använder servrar i Virginia och Oregon. 

5. Delning av personuppgifter

Registrerade och Managers och Närstående Parter: När du registrerar dig för, eller donerar till, ett evenemang eller en aktivitet på Plattformen, godkänner du att vi tillhandahåller dina Personuppgifter till Managers och Närstående Parter för sådan händelse eller aktivitet. ”Närstående Parter” inkluderar välgörenhetsorganisationer eller ideella organisationer, eller andra typer av organisationer som samlar in medel för specifika ändamål, och som behålls i relation till evenemanget som anordnas på Plattformen, såväl som andra tredje parter där det krävs med avseende på Plattformen och Managers, såsom timers och andra evenemangsadministratörer. På Plattformen måste alla som har tillgång till dina uppgifter respektera din integritet i enlighet med denna Integritetspolicy och tillämpliga integritetslagar. De måste också behandla Personuppgifter i enlighet med Race Rosters Användarvillkor för Evenemangsarrangörer. Managers och Närstående Parter är dock inte skyldiga att behandla dina Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy om de flyttar sådana uppgifter från Plattformen. Du samtycker till att vi inte är ansvariga för dessa Managers och Närstående Parters handlingar med avseende på dina Personuppgifter. Det är viktigt att du granskar Managers och Närstående Parters tillämpliga policys för ett evenemang innan du tillhandahåller Personuppgifter eller annan information i samband med det evenemanget.

Företagsöverlåtelser: i När vi utvecklar vår verksamhet kan vi komma att sälja eller köpa företag eller tillgångar. I händelse av en företagsförsäljning, sammanslagning, omorganisering, upplösning eller liknande händelse kan Personuppgifter vara en del av de överförda tillgångarna. Du bekräftar och samtycker till att varje efterträdare till eller förvärvare av Företaget (eller dess tillgångar) kommer att fortsätta ha rätt att använda dina Personuppgifter och annan information i enlighet med villkoren i denna Integritetspolicy.

Dotterbolag och närstående bolag: Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med våra dotterbolag och/eller närstående bolag för ändamål som överensstämmer med denna Integritetspolicy. Våra dotterbolag och närstående bolag är skyldiga att behålla dessa Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Agenter,  Konsulter och Tjänsteleverantörer: Vi, liksom många företag, anlitar ibland andra företag för att utföra vissa affärsrelaterade funktioner. Exempel på sådana funktioner inkluderar utskick av information, att vara värd för och underhålla databaser och att behandla betalningar. När vi anlitar ett annat företag för att utföra sådana funktioner kan vi komma att förse dem med information, inklusive Personuppgifter, i samband med deras utförande av sådana funktioner. När vi arbetar med tjänsteleverantörer kan dina Personuppgifter komma att överföras till en utländsk jurisdiktion för att behandlas eller lagras. Sådana uppgifter kan tillhandahållas till brottsbekämpande myndigheter eller nationella säkerhetsmyndigheter i den jurisdiktionen på begäran, för att följa utländsk lagstiftning.

ASICS: Om du väljer att koppla ditt Race Roster-konto till ditt OneASICS-konto, kommer personuppgifter (inklusive ditt namn, e-postadress och Race Roster-data, såsom din löpaktivitetsdata) att delas med ASICS, och kommer att behandlas av ASICS i enlighet med den tillämpliga integritetspolicyn. 

Tredje Parter: Om du uttryckligen begär vissa tjänster såsom, men inte begränsat till, tävlingsförsäkring eller en individuellt anpassad medalj, kommer vi att dela begränsade Personuppgifter med tredje part som kommer att tillhandahålla dig dessa tjänster endast om du ger ditt uttryckliga samtycke till det. 

Juridiska krav: Vi kan komma att lämna ut dina Personuppgifter om det krävs enligt lag (inklusive, men utan begränsning att svara på en stämning eller begäran från brottsbekämpande myndigheter, domstol eller statlig myndighet) eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • fullgöra en rättslig förpliktelse
 • skydda eller försvara våra juridiska rättigheter, intressen eller egendom, eller Plattformens användare
 • agera under kritiska omständigheter för att undersöka felaktigheter i samband med Plattformen; eller
 • skydda den personliga säkerheten för Plattformens användare eller allmänheten.

6. Hur hålls mina Personuppgifter säkra?

Race Roster har implementerat kritiska fysiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda mot obehörig eller olaglig behandling av de uppgifter vi samlar in. Vi har också vidtagit åtgärder för att undvika oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dina Personuppgifter. Även om inget system är helt säkert, så minskaråtgärderna som har implementerats av Race Roster avsevärt sannolikheten för datasäkerhetsincident.

Dessutom rekommenderar vi att du gör din del för att skydda dig mot obehörig åtkomst till ditt Race Roster-konto genom att se till att ingen annan använder din dator eller enhet när du är inloggad, genom att logga ut när du inte använder Plattformen och genom att hålla ditt lösenord konfidentiellt. Race Roster är inte ansvarig för obehörig användning av dina Personuppgifter som ligger utanför vår rimliga kontroll.

Här är några exempel på datasäkerhetskontrollerna som finns hos Race Roster (detta är inte en uttömmande lista):

 • Kryptering används när Personuppgifter överförs till och lagras på Race Rosters servrar. Överföringar mellan din webbläsare och vår webbserver implementeras med Secure Sockets Layer (SSL)-teknik;
 • Begränsad tillgång till Personuppgifter för Race Roster-personal, begränsat till dem som behöver tillgång till uppgifterna, och användning av robusta autentiseringsprocesser.
 • Användningen av datacenter med effektiva fysiska och logiska datasäkerhetskontroller, och användningen av välrenommerade  tredje parter som har visat säkerhetsmedvetenhet; och
 • Säkra kontorslokaler och personal som är mycket medvetna om sitt dataskyddsansvar.

Ingen metod för överföring eller lagring av uppgifter är 100 % säker. Som ett resultat av detta, och även om vi strävar efter att skydda dina Personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för någon information som du överför till oss. Om du har anledning att tro att ditt Race Roster-konto inte längre är säkert (till exempel om du anser att säkerheten för ditt konto har äventyrats)) måste du omedelbart meddela oss om problemet på privacy@raceroster.com, så att Race Roster ska kunna lösa problemet i tid. Tänk också på att e-post inte är en säker kommunikationsform, så skicka aldrig känslig personlig information till oss via e-post. Exempel på känsliga uppgifter är personnummer eller kreditkortsnummer.

7. Inte för barn under tretton år:

Race Roster-plattformen är varken utformad eller avsedd för att samla in Personuppgifter direkt från barn som är under tretton (13) år.

För att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna i US Children’s Online Privacy Protection Act och andra dataskyddslagar runt om i världen som syftar till att skydda barn, tillåts inte barn under tretton (13) år åtkomst till eller att använda Plattformen, och barn under tretton (13) år bör inte lämna några Personuppgifter direkt till Race Roster. Du kan vara bosatt i ett land där lokala lagar fastställer att den digitala åldern för samtycke är äldre än 13 år. Du får endast använda Plattformen om du har nått denna ålder för samtycke, i enlighet med tillämpliga lokala lagar. Om du inte uppfyller ditt lands digitala ålder för samtycke måste du omedelbart sluta använda Plattformen. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och hjälpa till att upprätthålla vår Integritetspolicy genom att instruera sina barn att aldrig tillhandahålla Personuppgifter via plattformen utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har tillhandahållit Personuppgifter direkt till oss via Plattformen kontakta  oss, så kommer vi försöka radera den informationen från vår Plattform.

8. Hur länge behålls mina Personuppgifter?

Vi kommer att behålla din information så länge du har ett Race Roster-konto, för att tillåta oss att använda dem för de ändamål som vi har identifierat i denna Integritetspolicy. Race Roster har dock implementerat lagringsscheman för att undvika att på obestämd tid lagra personlig information som är kopplade till ett inaktivt konto 

Personlig information som inte längre krävs för administrativa eller affärsmässiga ändamål, och som inte behöver arkiveras av Race Roster, kommer att skrivas över eller förvrängas så att de inte längre identifierar Race Roster-användaren. Tänk dock på att tredje part som lagrar uppgifter för vår räkning har sina egna lagringsregler.

9. Efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR) hos Race Roster

Enligt Dataskyddsförordningen EU/2016/679 (GDPR) bestämmer en Personuppgiftsansvarig ändamålen och medlen för behandlingen av Personuppgifter. Race Roster förblir Personuppgiftsansvarig för alla Personuppgifter som tillhandahålls och lagras på Plattformen, inklusive uppgifter från Registrerade, Managers och Närstående Parter.. Således tar vi ansvar för säkerheten och användningen av sådana uppgifter när vi skickar bekräftelser, behandlar betalningar och i allmänhet hjälper Managers och Närstående Parter att planera och hantera sina evenemang (till exempel genom att tillhandahålla evenemangsrapporter, använda analyser för att få insikt om olika försäljningskanalers effektivitet, marknadsföra evenemanget, få feedback på evenemanget etc.). 

Enligt GDPR behandlar ett Personuppgiftsbiträde Personuppgifterna på uppdrag av den Personuppgiftsansvarige. Varje part som tar emot eller har tillgång till Personuppgifter från eller genom Plattformen behandlar Personuppgifter och är bundna av Race Rosters personuppgiftsbiträdesavtal. När Personuppgifter tas bort från Plattformen av Managers eller Närstående Parter på grund av att de är behöriga att ladda ned uppgifterna, är Race Roster inte längre Personuppgiftsansvarig för sådana nedladdade uppgifter.

Race Rosters rättsliga grunder för behandling av personuppgifter inkluderar avtalsförhållanden genom användarvillkor med Registrerade, Managers och Närstående Parter, fullgörandet av rättsliga förpliktelser och Race Rosters berättigade intresse av att tillhandahålla en effektiv plattform för evenemangsorganisering.

Individer och som är bosatta i den Europeiska unionen kan ha kompletterande lagstadgade rättigheter med avseende på deras Personuppgifter, så som beskrivs i GDPR. Detta inkluderar rätten att få tillgång till deras personuppgifter, få dem raderade, få dem korrigerade, invända mot/begränsa behandling av sådana uppgifter och rätten till dataportabilitet. Om du vill göra en sådan begäran, vänligen skicka ett e-postmeddelande till privacy@raceroster.com (Att: Data Protection Officer). Race Roster har utvecklat ett EU-förfarande för registrerades rättigheter för att säkerställa att din begäran besvaras i tid och inom en månad. I samband med en begäran om radering kommer Race Roster att förvränga eller pseudonymisera den registrerades uppgifter för att göra dessa anonyma. Om du inte är nöjd med vårt svar eller tror att vi behandlar personuppgifter på ett sätt som inte är i enlighet med lagen kan du lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i de EU-medlemsstater där du bor.

Race Roster har krävt att våra tjänsteleverantörer som vi anförtror Race Roster-användaruppgifter med förbinder sig att fortsätta skydda sådana uppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde. Om vi under någon gång i framtiden planerar att dela Personuppgifter med ytterligare tredje parter för att leverera Race Roster-tjänster, kommer vi säkerställa att även de upprätthåller en hög standard när de tar hand om sådana uppgifter.

Race Roster verkar genom sin kanadensiska organisation. Kanada var det första landet utanför Europa som ansågs ha en adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen under 2001, enligt EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG (GDPRs föregångare). En adekvat upptäckt möjliggör flödet av data från EU till Kanada som ett pålitligt land inom dataskydd. Dessutom använder Race Roster datavärdleverantörer som har gjort egna GDPR-åtaganden.

Observera att vi överför och behandlar alla personuppgifter du lämnar till oss till andra länder än ditt hemland. Lagarna i dessa länder kanske inte ger samma skydd för dina personuppgifter. Race Roster kommer därför att försöka säkerställa att alla lämpliga skyddsåtgärder finns och att alla tillämpliga lagar och förordningar följs i samband med sådan överföring. Mer i synnerhet för uppgifter som överförs från EU till länder utanför EU använder Race Roster Intra Group Data Transfer Agreements baserade på nya EU-modellklausuler.

10. California Consumer Privacy Act – Efterlevnad hos Race Roster

Vi tillhandahåller Kaliforniens konsumenter de integritetsrättigheter som beskrivs i detta avsnitt. Du har rätt att utöva dessa rättigheter via ett auktoriserat ombud som uppfyller California Consumer Privacy Act, CCPA:s myndighetskrav och relaterade regler. Såsom tillåts av CCPA är varje begäran du skickar till oss föremål för en identifieringsprocess (“Verifierbar konsumentförfrågan“). Vi kommer inte att uppfylla din CCPA-begäran om du inte har tillhandahållit tillräckligt med information för att vi rimligen ska kunna verifiera att du är den Konsument som vi har samlat in Personuppgifter om. Vänligen följ instruktionerna på vår sida om begäran av konsumenträttigheter och svara på eventuella uppföljningsförfrågningar som vi ställer.

Vissa Personuppgifter som vi behåller om användare är inte nog associerade med tillräckligt med Personuppgifter om användaren för att vi ska kunna verifiera att det är en viss användares Personuppgifter när en användarförfrågan som kräver verifiering enligt CCPA:s verifieringsstandarder görs (t.ex. klickstreamings-uppgifter som endast är kopplade till ett pseudonymt webbläsar-ID). Som krävs av CCPA nkluderar vi inte dessa Personuppgifterna som svar på dessa förfrågningar. Om vi inte kan följa en begäran kommer vi att förklara skälen i vårt svar. Du behöver inte skapa ett konto hos oss för att göra en Verifierbar konsumentförfrågan men du kan använda ditt konto för att göra detta. Vi använder Personuppgifter som tillhandahålls i en Verifierbar konsumentförfrågan endast för att verifiera din identitet eller behörighet att göra begäran och för att spåra och dokumentera svar på förfrågan, såvida du inte även gav dem till oss i ett annat ändamål.

Vi kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att identifiera Konsumentens Personuppgifter som vi samlar in, bearbetar, lagrar, utlämnar och på annat sätt använder, och för att svara på din begäran om Kaliforniens integritetsrättigheter för Konsumenter vissa fall, särskilt med omfattande och/eller typiskt irrelevanta uppgifter, kan vi föreslå att du får de senaste eller en sammanfattning av dina Personuppgifter, och ge dig möjligheten att välja om du vill ha resten eller inte. Vi förbehåller oss rätten att hänvisa dig dit du själv kan komma åt och kopiera mottagliga Personuppgifter. Vi kommer vanligtvis inte ta ut någon avgift för att helt svara på dina förfrågningar, dock förutsatt att vi kan ta ut en rimlig avgift, eller vägra att agera på en begäran, om din begäran är överdriven, repetitiv, ogrundad eller alltför betungande. Om vi fastställer att begäran kräver en avgift, eller om vi vägrar den, kommer vi att meddela dig och förklara varför vi fattade det beslutet. Du kommer att få en kostnadsuppskattning och möjligheten att acceptera sådana avgifter innan vi debiterar dig för att svara på din begäran.

Dina integritetsrättigheter för konsumenter i Kalifornien är följande:

A. Rätten att få veta:

i. Informationsrättigheter:

Du har rätten att skicka en förfrågan till oss, högst två gånger under en tolvmånadersperiod, för något av följande för den period som inträffat tolv månader före datumet för begäran:

 • De kategorier med Personuppgifter som vi har samlat in om dig.
 • De kategorier av källor som vi har samlat in dina Personuppgifter från.
 • De affärsmässiga eller kommersiella syften vi samlar in dina Personuppgifter för.
 • Kategorierna av tredje parter till vilka vi har delat dina Personuppgifter.
 • De specifika Personuppgifterna som vi har samlat in om dig.
 • En lista över de kategorier av  Personuppgifter som lämnats ut för ett affärsändamål under de senaste 12 månaderna, eller om inga har lämnats ut.

För att göra en begäran, vänligen följ instruktionerna på vår sida för Begäran om Konsumenträttigheter här och svarar på eventuella uppföljningsförfrågningar som vi ställer, eller så ringer du oss på 1-855-969-5515. Vi kan komma att begära kontohistorik, kontoaktivitet, andra namn som är associerade med ditt konto (dvs. medregistrerade) eller verifiering av tidigare tillhandahållen information för att bekräfta identiteten. För dina specifika uppgifter, som krävs av CCPA, kommer vi att tillämpa de höjda verifieringsstandarderna som anges i underavsnitt ii nedan. 

Vänligen observera att Personuppgifter lagras av oss under olika tidsperioder, så vi kanske inte helt kan svara på vad som kan vara relevant 12 månader innan  begäran.

ii. Införskaffa Kopior av Personuppgifter:

Du har rätt att göra eller erhålla en transportabel kopia av dina Personuppgifter, högst två gånger under en tolvmånadersperiod, som vi har samlat in under perioden som är 12 månader före datumet för begäran och bevarar. För att göra en begäran, vänligen följ instruktionerna på vår sida för Begäran om Konsumenträttigheter här och svarar på eventuella uppföljningsförfrågningar som vi ställer, skicka e-post till privacy@raceroster.com med ämnesraden “Request for Copies of Personal Data” eller ring oss på 1-855-969-5515.  Vi kan komma att begära kontohistorik, kontoaktivitet, andra namn som är associerade med ditt konto (dvs. medregistrerade) eller verifiering av tidigare tillhandahållen information för att bekräfta identiteten Vänligen observera att Personuppgifter lagras av oss under olika tidsperioder, så vi kanske inte helt kan svara på vad som kan vara relevant 12 månader innan begäran.

B. Ingen försäljning:

Vi anser inte att vi “säljer” dina Personuppgifter enligt CCPA:s definition och kommer inte att sälja dina Personuppgifter som vi har samlat in under en period då vi inte erbjöd dig möjligheten att välja bort försäljning om vi inte först erhållit ditt uttryckliga samtycke för att göra det. Även om det ännu inte råder enighet, och även om vi är av en annan uppfattning, kan datapraxis för cookies från tredje part och spårningsteknikerassocierade med våra webbplatser och mobilapplikationer utgöra en ”försäljning” av dina Personuppgifter enligt CCPA:s definition. Eftersom vi inte anser att dessa tredjepartsaktiviteter utgör en försäljning av oss, erbjuder vi inte ett uttryckligt ”Sälj Inte”-alternativ. Hur som helst, resten av det här avsnittet redogör för hur du kan utöva kontroll över cookies, i huvudsak välja bort deras datainsamling, samt i vissa fall erbjuda vissa möjligheter att välja bort direkt till cookie-operatörer.

Du kan till exempel utöva kontroll över webbläsarbaserade cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare, och mobila enheter kan erbjuda annons- och databegränsningsval. Vänligen notera att när du använder cookie-kontrollverktyg måste du ändra dina inställningar på varje webbläsare och enhet som du använder, och din begränsning av cookies kan begränsa funktionaliteten hos de onlinetjänster som du använder, inklusive våra tjänster. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare eller klicka på relevanta länkar nedan för att lära dig mer:

 • Chrome 
 • Firefox 
 • Internet Explorer 
 • Safari 

Du kan använda dina inställningar på din mobila enhet för att begränsa mobil spårningsteknik och relaterade aktiviteter. Du kan till exempel justera eller återställa annonsidentifierare på din mobila enhet i enhetsinställningarna. iOS-användare kan besöka Inställningar > Sekretess > Reklam > Återställ annonsidentifierare. Android-användare kan besöka Googles inställningar > Annonser > Återställ reklam-ID. Dessa kontroller fungerar på liknande sätt som att ta bort cookies i en webbläsare – enheten är svårare att associera med tidigare aktivitet, men spårning kan fortfarande förekomma med den nya annonsidentifieraren. Dessutom kan tredjepartsverktyg göra det möjligt för dig att söka efter och välja bort vissa av dessa spårare, till exempel webbläsarprogrammet Ghostery som finns tillgänglig på https://www.ghostery.com/. 

Vissa tredje parter som kan samla in personlig information i samband med din användning av våra onlinetjänster för annonsering, analys och andra ändamål, och kan vidaresälja dessa Personuppgifter i senare led,ger dig möjligheten att välja bort deras vidareförsäljning. Vänligen besök https://www.privacyrights.info/ för att välja bort vidareförsäljning av Personuppgifter av medverkande tredje parter. Du måste välja bort detta på alla enheter och webbläsare som du använder för att genomföra din begäran om ”Sälj Inte” från dessa parter. Att välja bort detta innebär dock inte att du inte längre kommer se annonser och du kan fortsätta att se intressebaserade annonser. För att lära dig mer om intressebaserad annonsering och ytterligare val, vänligen besök https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN och https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

För mer information om cookies och annan spårningsteknik som kan förekomma på våra webbplatser och mobilapplikationer, samt mer information om hur du kan utforma inställningar avseende dem, se även vår Cookie-policy. 

Att rensa cookies eller ändra dina inställningar kan påverka dina val och du behöver välja bort dem separat via varje webbläsare och enhet som du använder. Cookie-aktiverade signaler för att välja bort är kanske inte längre effektiva om du raderar, blockerar eller rensare cookies. Vi är inte ansvariga för  fullständigheten, riktigheten eller effektiviteten av meddelanden, verktyg eller val från tredje part.

Vissa webbläsare har signaler som kan karakteriseras som att de inte spårar signaler, men vi uppfattar dem som att de inte fungerar på det sättet eller indikerar att du bekräftat ”Sälj Inte”, så därför betraktar vi för närvarande inte dessa som begäran om ingen försäljning. Vi är medvetna om att olika parter utvecklar “Sälj Inte”-signaler. Eftersom vi anser att vi för närvarande inte säljer Personuppgifter, söker vi för närvarande inte efter sådana signaler

Vi kommer inte medvetet att sälja Personuppgifter om konsumenter som är under 16 år. 

Vi kan lämna ut dina Personuppgifter för följande ändamål, som inte utgör en försäljning: (i) om du anvisar oss att dela dina Personuppgifter, (ii) för att följa dina förfrågningar enligt CCPA, (iii) upplysningar till våra tjänsteleverantörer, eller som en del av en fusion eller försäljning av tillgångar; och (iv) som på annat sätt krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. 

C. Radera:

Förutom i den utsträckning vi har en grund för lagring enligt CCPA, kan du begära att vi raderar dina Personuppgifter som vi har samlat in direkt från dig och behåller. Våra bevaranderättigheter inkluderar, utan begränsning, att slutföra transaktioner och tjänster som du har begärt eller som rimligen förväntas, för legitima interna affärsändamål, inklusive underhåll av företagsregister, för att följa lag, för att utöva eller försvara rättsliga anspråk, och för att samarbeta med rättsväsendet. Observera även att vi inte är skyldiga att radera dina Personuppgifter som vi inte samlat in direkt från dig. För att göra en begäran, skicka ett e-postmeddelande till privacy@raceroster.com med ämnesraden “Personal Data Deletion Request” eller ringer oss på 1-855-969-5515. Vi kan komma att begära kontohistorik, kontoaktivitet, andra namn som är associerade med ditt konto (dvs. medregistrerade) eller verifiering av tidigare tillhandahållen information för att bekräfta identiteten. 

D. Program för icke-diskriminering och ekonomiska incitament:

Vi kommer inte att diskriminera dig på ett sätt som är förbjudet av CCPA för att du utövar dina CCPA-rättigheter. Vi kan dock komma att ta ut ett annat pris eller avgift, eller erbjuda en annan nivå eller kvalitet på varan eller tjänsten, i den utsträckning detta är rimligt relaterat till värdet av tillämpliga uppgifter. Dessutom kan vi erbjuda dig ekonomiska incitament för insamling, försäljning och lagring samt användning av dina Personuppgifter såsom tillåts av CCPA som kan, utan begränsning ,resultera i rimligt varierade priser, avgifter eller kvalitetsnivåer. De materiella aspekterna av alla ekonomiska incitament kommer att förklaras och beskrivas i dess programvillkor. Observera att deltagandet i incitamentsprogram är helt frivilligt, du måste bekräfta att du  deltar i programmet och du kan välja bort varje program (dvs. avsluta deltagandet och avstå från de pågående incitamenten) i framtiden genom att följa instruktionerna i de tillämpliga programbeskrivningarna och villkoren. Vi kan lägga till eller ändra incitamentsprogram och/eller dess villkor genom att publicera meddelanden i programbeskrivningarna och villkoren som länkas till ovan, så kontrollera dessa regelbundet.

E. Auktoriserade ombud:

Du kan utse ett ombud för att utöva dina CCPA-rättigheter för din räkning. För att tillhandahålla uppgifter till ett auktoriserat ombud måste vi få uppgifter från det auktoriserade ombudet som kan verifiera din kontohistorik, kontoaktivitet, andra namn som är associerade med ditt konto (dvs. medregistrerade ) eller verifiering av tidigare tillhandahållen information.

F. Våra och Andras Rättigheter:

Utan hinder av något som talar emot detta, kan vi samla in, använda och utlämna dina Personuppgifter enligt vad som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag och detta kan åsidosätta dina CCPA-rättigheter. Dessutom behöver vi inte respektera dina förfrågningar i den utsträckning att detta skulle inkräkta på vår eller någon annan persons eller parts rättigheter, eller strider mot tillämplig lag.

G. Begränsningar av Rättigheter

Utan hinder av något som talar emot detta, kan vi samla in, använda och utlämna dina Personuppgifter enligt vad som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag och detta kan åsidosätta dina CCPA-rättigheter. Dessutom behöver vi inte respektera dina förfrågningar i den utsträckning att detta skulle inkräkta på vår eller någon annan persons eller parts rättigheter, eller strider mot tillämplig lag. Vidare, för att skydda din integritet och säkerhet kommer vi inte att ge dig åtkomst till eller kopior av känsliga personlig information som person- eller finansiella kontonummer, lösenord eller svar på säkerhetsfrågor eller biometrisk identifierare; dock förutsatt att vi kommer att informera dig om vi behåller några sådana tillämpliga typer av Personuppgifter. Vi är inte heller skyldiga att söka efter Personuppgifter som inte förvaras i ett sökbart eller rimligt tillgängligt format som endast används för interna ändamål, eller andra Personuppgifter där begäran är överdriven, repetitiv, ogrundad eller alltför betungande Som förklarat ovan, kommer  vi dessutom avvisa förfrågningar i den utsträckning vi inte kan verifiera din identitet eller ditt ombuds auktoritet tillräckligt. . Om vi anser att vi har skäl att inte besvara din förfrågan till fullo, kommer vårt svar till dig att förklara grunden för begränsningen, såvida vi inte förbjuds att göra det enligt tillämplig lag. 

Vi kan få viss begränsad personlig information för att utföra tjänster åt andra företag som tjänsteleverantör, men dessa Personuppgifter är inte föremål för vår rättighetsbegäran gentemot konsumenter eftersom vi endast fått dessa som en Tjänsteleverantör.. Du måste göra dina förfrågningar direkt till de företag som du har en konsumentrelation med.

11. Andra Meddelanden om Kaliforniens Konsumentskydd

Utöver CCPA-rättigheterna är vissa invånare i Kalifornien berättigade till andra meddelanden, inklusive:

 • Tredjepartsmarknadsföring och dina Integritetsrättigheter i Kalifornien

Separat från dina CCPA “Sälj Inte”-rättigheter”, tillåter Kaliforniens ”Shine the Light”-lag invånare i Kalifornien att begära viss information om vårt utlämnande av Personuppgifter till tredje parter för ändamål för deras egna direktmarknadsföring.

Vi delar inte personlig information om våra konsumenter, som dessa termer definieras i California Civil Code § 1798.83 (“Shine the Light-lagen” eller “STL”) med tredje parter för ändamål för deras direktmarknadsföring utan att antingen ha erhållit ditt samtycke eller ge dig möjlighet att välja bort. För att välja bort delning inom vår företagsgrupp för ändamål som rör deras direktmarknadsföring, underrätta oss på  postadressen eller e-postadress(erna) nedan. Vår delning med icke-affilierade kommer att ske med godkännande enligt opt-in för kunder i Kalifornien, därför finns det ingen anledning att välja bort den delningen. Om du är kund i Kalifornien kan du även begära information om vår efterlevnad av Shine the Light-lagen  genom att kontakta oss här eller skicka ett brev till följande adress, om tillämpligt. Efterlevnad uppfylls genom att ge kunder i Kalifornien de valmöjligheter (opt in eller opt out) som beskrivs i detta stycke. 

Race Roster North America Corporation.
186 York Street
London, ON N6A 1B5, Kanada.

Sådan begäran måste innehålla ”California STL Request” i beskrivningens första rad och inkludera ditt namn, gatuadress,, ort, stat och postnummer. Vänligen ange om du väljer bort affiliate-delning, söker information om vår efterlevnad eller båda två. Vänligen notera att vi endast är skyldiga att svara på en begäran per kund per år och att vi inte är skyldiga att svara på förfrågningar som görs på andra sätt än via dessa e-postadresser eller postadresser. 

Eftersom dessa rättigheter och dina CCPA-rättigheter inte är desamma och existerar enligt olika lagar, måste du utöva dina rättigheter enligt respektive lag separat.

 • Integritetspraxis på Internet

Utan begränsning har invånare i Kalifornien som besöker våra onlinetjänster och söker eller köper varor eller tjänster för personliga-, familje- eller hushållsändamål rätt till följande meddelanden om sina rättigheter:

 • Spårning och lnriktning

När du besöker våra onlinetjänster kan vi och tredje parter använda spårningstekniker för att samla in information om användning baserad på din enhet för en mängd olika ändamål, inklusive att förse dig med annonser, baserat på hur du har besökt våra tjänster eller dina aktiviteter över tid och tredjepartsplatser. Vissa webbläsare kan göra det möjligt för dig att slå på eller av en så kallad “Spåra ej”-signal.. Eftersom det inte råder någon enighet i branschen om vad dessa signaler ska betyda eller hur de ska fungera, letar vi inte efter eller svarar på Spara ej-signaler. 

 • Minderåriga i Kalifornien 

Alla invånare i Kalifornien som är under arton (18) år och har registrerat sig för att använda våra onlinetjänster, och som har lagt upp innehåll eller information i tjänsten,kan begära borttagning genom att kontakta oss här och specificera var innehållet eller informationen är publicerad och intyga att du la upp det. Med förbehåll för vår rimliga verifiering av din identitet, , kommer vi sedan att göra rimliga ansträngningar att i god tro  ta bort publiceringen från framtida offentlig visning eller anonymisera det, så att den minderårige inte kan bli individuellt identifierad i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag.. Denna borttagningsprocess kan inte säkerställa fullständig eller heltäckande borttagning. Till exempel kan tredje part ha publicerat innehållet på nytt eller arkiverat det via sökmotorer och annat bortom vår kontroll.

 • E-handel

I enlighet med California Business and Professions Code § 17538 et al., ärde juridiska namnen under vilka vi bedriver affärer online Race Roster North America Corporation, och vår företagsadress är 

Race Roster North America Corporation.
186 York Street
London, ON N6A 1B5, Kanada.

Inom fem (5) dagar efter att vi har mottagit din begäran kan invånare i Kalifornien få verifiering av denna information via e-post genom att kontakta oss här eller via postadresssen/adresserna angivna ovan. Invånare i Kalifornien har också rätt till följande specifik information om konsumenträttigheter: Du kan kontakta Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs via post på:1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien, 95834, USA, eller per telefon: (916) 445-1254. Användare med hörselnedsättning kan nå Complaint Assistance Unit på TDD (800) 326-2297 eller TDD (916) 322-1700. Deras hemsida finns på: http://www.dca.ca.gov.

 • Kontakta Oss

För mer information om dina Integritetsrättigheter i Kalifornien , kontakta oss på 1-855-969-5515.

12. Meddelande till Konsumenter i Nevada

Även om vi inte ”säljer” “täckt information” om Nevada-”konsumenter” som dessa termer definieras i Kapitel 603A i Nevada Revised Statutes, kan du kontakta oss på privacy@raceroster.com och registrera en e-postadress så att vi kan vi skicka ett meddelande till dig vid händelsen av om vi skulle göra detta i framtiden, vid den tidpunkten kommer du ha en möjlighet att bli verifierad och utöva din rätt att välja bort (opt-out) enligt den lagen. Kontakta oss på samma sätt för att uppdatera din e-postadress för att bli kontaktad. Om du ändrar din e-postadress någon annanstans (t.ex. informationsförfrågningar, kontouppgifter etc.) kommer inte din kontaktinformation för Nevada-meddelandet att uppdateras. Det är ditt ansvar att hålla dina kontaktuppgifter aktuella. 

13. Radering av Uppgifter

Om du initierar en begäran om radering av uppgifter samtycker du till att Race Roster har rätt att radera eller anonymisera dina Personuppgifter från plattformen även om detta innebär att dess tillgänglighet tas bort för evenemangsarrangören via Plattformen. Du förstår dock att även om Race Roster raderar eller anonymiserar dina Personuppgifter på din begäran eller i enlighet med denna Policy, kan dina Personuppgifter fortfarande finnas tillgängliga i Evenemangsarrangörernas egna databaser om de överförs till Evenemangsarrangörerna innan Race Roster tar emot eller vidtar åtgärder för någon raderings- eller anonymiseringsaktivitet.

14. Externa Länkar och Race Rosters Sociala Medier

Vi kan erbjuda länkar från Plattformen till webbplatser eller appar för våra tjänsteleverantörer, affilierade eller icke-närstående företag som kan vara av intresse för dig. Race Roster lämnar inga utfästelser om sådan tredje parts metoder för att hantera din personliga information. 

Race Rosters användning av sociala medier fungerar som en förlängning av vår närvaro på Internet. Sociala mediekonton är offentliga och finns inte på Race Rosters servrar. Användare som väljer att interagera med Race Roster via sociala medier bör läsa användarvillkoren och integritetspolicyerna för dessa tredjeparts-tjänster/plattformar.

Denna Integritetspolicy gäller endast för Race Roster-Plattformen och reglerar inte tredje parts aktiviteter. Vi rekommenderar att du kontrollerar  integritetspolicyn för alla appar, webbplatser eller plattformar som du använder innan du delar din personliga information med sådana tredje parter.

15. Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan för att bättre återspegla vår nuvarande praxis för hantering av uppgifter. Därför uppmuntrar vi dig att granska denna Integritetspolicy ofta, och särskilt innan du tillhandahåller oss dina Personuppgifter. “Senast uppdaterad”-datumet överst i denna Integritetspolicy anger när ändringarna i denna policy publicerades och därmed började gälla. I vissa fall (till exempel om vi avsevärt utökar vår användning eller delning av dina Personuppgifter) kan vi också komma att informera dig om ändringar på ytterligare sätt, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress vi har registrerat för dig. I vissa fall kan vi begära ditt samtycke till ändringarna. Din fortsatta användning av Plattformen efter eventuella ändringar eller uppdateringar av denna Integritetspolicy indikerar att du godkänner villkoren i en sådan reviderad Integritetspolicy.